U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

FRÉZKA PRO NEVIDITELNÉ SPOJE

Kategorie: Dílna | Autor: Pavel Zeman

Spojování pomocí lamelovací frézky je moderní, rychlá a přesná technologie pro spojování dřeva a dřevěných materiálů, spárovkových a konstrukčních desek jako jsou laťovky, překližky, materiály dýhované, lamino, biodesky nebo hrubé dřevotřísky bez povrchové úpravy. Tedy všechny materiály, které nás pro výrobu nábytku nebo věcí za dřeva napadnou.

Předností spoje, stejně jako například při používání dřevěných spojovacích kolíčků “týblů”, je pevnost a neviditelnost spoje. Spoj můžeme snadno provést kolmo, tzv. natupo u hrany materiálu nebo v jeho ploše stejně jako u kolíčků, pak už ale spojovací lamela a lamelovací frézka získává v použitelnosti a rozmanitosti prim. Díky ní a spojovacím lamelkám materiál spojíme pod libovolným úhlem. Snadno tak například vyrobíme prolomené nebo zkosené čelo zásuvky nebo rámeček na obrázek či zrcadlo. Tvar nemusí být pouze pravoúhlý, ale pro spoje je možné volit jakýkoliv úhel a vyrobit třeba šesti, osmi ale i dvanáctihran. Frézce nedělá problém žádná běžně používaná síla materiálu od 10 do cca 50 mm. Při silnějším materiálu můžeme použít více lamelek vedle sebe. V pevnosti spoje si lamelky opět troufnou soupeřit s dřevěnými kolíčky – podle testů prý mají shodnou a vyšší pevnost. Při použití lamelovací frézky není zapotřebí žádné další šablonky, jako je tomu třeba u kolíčků. Stabilní masivní konstrukce s dvousloupkovým vedením a její snadná aretace umožní přesné a rychlé nastavení frézky pro různou sílu materiálu. Plynule lze také nastavit úhel, pod kterým budeme frézovat. Spojovacích lamelek je více velikostí, volíme je podle toho, jaký materiál budeme spojovat a jak hluboko do materiálu můžeme lamelku zapustit. Hloubka frézovaní je pro každou velikost lamelky různá. Správnou předvolbu hloubky nastavíme díky “paměti” – regulačnímu kolečku s vhodně prolisovanými dorazy. V podstatě jde o technologii spojení na vložené pero. Spoj je možné ještě před pevným stažením srovnat mírným poklepáním paličkou na hrany materiálu. Pro fixaci lamelek v materiálu se používá běžné disperzní lepidlo, např. Disperkol, Herkules. Lamelovací frézka je vhodná jak pro profesionální truhláře tak pro kutily. Oproti známějším a běžně používaným spojům (na kolíky, na čep a dlab, přeplátováním, šrouby, úhelníky ad.) nabízí další možnosti a určitě si zaslouží větší pozornost. Cena těchto frézek se pohybuje od tří do deseti tisíc korun.

Lamela a lamelovací frézka

Technologie a frézka mají zřejmě svůj název odvozený od spojovacích oválků lisovaných a vysekávaných z vrstveného bukového dřeva – tedy lamel. Název “Lamelo” zvolila jedna z firem, která frézky vyrábí a asi před deseti lety je také na výstavách začala jako jedna z prvních u nás propagovat.

Bezpečnost – obecné zásady

* Materiál je třeba mít vždy pevně uchycený.

* Při práci je nutné držet frézku oběma rukama.

* Protože jde o vysokootáčkový řezný nástroj, vyvarujme se vlajícího oblečení a vlasů.

SPOJOVÁNÍ POD ÚHLEM

Pomocí frézy a lamel snadno vyrobíme spojení rámečků pod úhlem 45 stupňů

U úzkých rámečků dbáme na umístění zafrézování do středu materiálu, jak výškově, tak ze stran

Pomocí lamelovací frézky zvládneme rámeček ve tvaru mnohoúhelníku

Dorazovou plochu můžeme podle zkosení materiálu aretovat pod libovolným požadovaným úhlem

Pro pevné spojení materiálu pod úhlem zafrézujeme do hrany více spojovacích lamel

Při spojování pod úhlem sesazení materiálu vyzkoušíme nejdříve nasucho bez lepidla

ZADNÍ STĚNA SKŘÍŇKY

Pomocí frézky zvládneme snadno i výrobu polodrážky pro sololitová záda skřínky

Stejně tak přestavením frézky dokážeme vyrobit drážku blízko hrany materiálu

LIBOVOLNÁ SÍLA MATERIÁLU

Základní nastavení frézky je pro deskový materiál 18 – 22 mm

Po povolení aretace dosedací plochu stavěcím kolečkem snadno přestavíme na požadovanou sílu materiálu

Posunem dosedací plochy po dvousloupovém vedení doraz snadno přestavíme i na silnější materiál, dle typu frézky 45 – 50 mm

U silnějších materiálů je vhodné pro pevnost spoje vložit více lamel, frézku můžeme použít z obou stran materiálu

Pomocí frézky a širších lamel snadno napojíme i kuchyňskou pracovní desku o síle 2,8 nebo 4 cm

FOTO AUTOR

FRÉZKA PRO NEVIDITELNÉ SPOJE