U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zahrady se srdcem Z KAMENE

Kategorie: Kouzlo zahrady – architektura | Autor: zi

Terasy, schody, zídky, chodníčky, sloupky, sochy – to všechno může mít společného jmenovatele. Kámen. Nahrubo štípaný, přesně řezaný, sypaný, vršený, skládaný.

Ve výčtu zahradních prvků z kamene bychom mohli pokračovat, protože kámen se jako součást zahradní architektury objevuje v nesčetných podobách. Stinné zákoutí zdobí mechem porostlé korýtko, lemy jezírka tvoří oblé valouny, masivní deska s prohlubní poslouží jako ptačí pítko… Jistě si sami vzpomenete na mnohé další příklady.

   Kámen, stejně jako dřevo či voda, je materiálem, který do zahrady jednoznačně patří. Dokonce může být určujícím elementem, který vtiskne naší zahradě charakter. Stačí jeden druh použít opakovaně: jednou nepravidelně štípanými deskami vydláždíme terasu do mozaiky, podruhé ten samý kámen využijeme na zpevnění opěrné zdi svažitého pozemku nebo na obrubu zvýšených záhonů, potřetí se stane základem pro skalku. Výsledek pak bude působit uceleným dojmem.

   Budeme-li citlivě vnímat tvar a barvu kamene, jenž chceme použít, vtiskneme zahradě harmonii. Například cestu, která se klikatí otevřeným prostorem mezi měkkými liniemi záhonů, vysypeme drobnými světlými kamínky, stinné zákoutí pod vzrostlými jehličnany doplníme tmavší, nepravidelně skládanou břidlicí, nejbližší okolí pramenu nebo vodního vývěru doplníme skupinou oblázků a valounů tak, aby připomínalo suťové morény. Vždy se snažíme o co nejpřirozenější kompozici.

   Jakmile práci s kamenem úspěšně zvládneme, můžeme si zkusit pohrát s kontrasty. Budeme postupovat opatrně, s rozmyslem, vědouce, že všeho moc škodí. Proto se zpočátku omezíme jen na jeden jediný prvek a teprve podle úspěchu a také velikosti zahrady přidáme další. Pro názornost opět několik příkladů: obří balvan zasadíme do štěrkového lože. K bloku s ostrými hranami vedeme cestu z oblázků. Černý kámen posadíme k rudě kvetoucímu keři, zídku stavěnou ze světlých opukových kvádříků necháme porůst břečťanem s jemně vykrajovanými lístky. Možná si už umíte leccos představit a možná vás k další inspiraci dovedou naše obrázky ze zahrad, které mají tak trochu kamenné srdce… Kámen za tu námahu a trochu přemýšlení stojí.

Pokud je to možné, kámen pro vaši zahradu dovezte z místního lomu, nebo aspoň z vašeho kraje. V Čechách je dost kvalitních druhů kamene, který je možné pro tyto účely využít.

Popisy k obrázkům

Autor fotografií: FOTO JAROSLAV HEJZLAR

Zahrady se srdcem Z KAMENE