U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ÚDRŽBA VODY V BAZÉNU

Kategorie: Příloha plus – víkendový kurz | Autor:

I když si každý z nás při plavání občas trochu “lokne”, voda v bazénu je určena především ke koupání. Kvalitou se však musí do jisté míry vyrovnat vodě pitné a umožnit tak koupání přinejmenším bez vyrážek na těle. Údržba vody v bazénu je proto velmi důležitá. Podstatnou roli zde hraje tzv. bazénová chemie. O čem vlastně údržba je, poznáme nejlépe tak, že se vžijeme do role majitele bazénu a budeme se řídit radami odborníků. My nabízíme doporučení specialistů z firmy Qualichem Mělník (na dalších stránkách doplněné některými konkrétními výrobky)…

* S údržbou začneme na jaře, jakmile to počasí dovolí. Ještě před napuštěním odstraníme všechny nečistoty: vodní kámen, prach a podobně. Pečlivé vyčištění bazénu velmi ulehčí další údržbu vody!

* Po naplnění vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Bazénovou síťkou odstraníme plovoucí pevné nečistoty, vysavačem usazeniny ze dna. Pak ošetříme vodu chlorovými přípravky, včetně stabilizátoru chloru. Tím ji zbavíme mikrobiologických zárodků a organických nečistot. Jestliže napouštění trvá několik dnů, musí být toto ošetření provedeno nejpozději koncem prvého dne! Kyselost vody v prvních dnech neregulujeme. Nejpozději do jednoho týdne ji však upravíme na optimální hodnotu pH 6,8-7,6 a začneme s pravidelnou kontrolou a úpravou vody.

* Údržbu vody v bazénu během sezony děláme1x týdně. Má několik částí: Měření a úprava hodnoty pH : Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, funkci zařízení a životnost bazénu. Voda ke koupání má mít hodnotu pH mezi 6,8-7,5. Tento rozsah je také nejvhodnější pro působení dezinfekčních přípravků na bázi chloru. Dezinfekce : Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby vody. Hlavní částí je použití dezinfekčních přípravků a sledování obsahu chloru ve vodě. Při ustáleném provozu používáme pomalu rozpustné dezinfekční tablety nebo granulát. Při aplikacích chemických přípravků se v bazénu nekoupeme, dokud přípravek není ve filtračním zařízení důkladně rozmíchán! Při velkém provozu a v období horka měříme obsah chloru častěji. Ideální celkový obsah aktivního (tedy volného) chloru je v rozmezí 0,1-0,5 mg/l. Chlor je však ve vodě vázán také ve sloučeninách, například v lidském potu. Obsah vázaného chloru musí být co nejmenší (do 0,3 mg/l). Proto je nutné se před vstupem do bazénu důkladně omýt! Používáním stabilizátoru chloru lze snížit spotřebu chlorových přípravků. Při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, mnoho lidí apod.), nebo při zhoršené kvalitě vody (zbarvení, zápach, apod.) použijeme radikální dezinfekci. Novým trendem je používání dezinfekce bez chloru přípravky na bázi aktivního kyslíku, enzymů a podobně. Voda pak nepáchne chlorem, nedráždí oči ani pokožku. “Nevýhodou” je samozřejmě vyšší cena. Zamezení tvorby řas : Řasy tvoří slizká místa na dně a na stěnách bazénu a skvrny na horních plochách a jsou živnou půdou pro bakterie. Pravidelně tedy dodáváme preventivní dávky přípravku proti jejich tvorbě. Čištění filtračního zařízení : Vodu denně filtrujeme. Orientačně přitom dodržujeme pravidlo, že doba filtrace v hodinách za den = teplota vody dělená třemi. Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie. Pro zvýšení výkonnosti a prodloužení životnosti filtračního zařízení pravidelně čistíme filtrační náplň.

* V době dovolené, pokud nebudeme bazén používat a nechceme jej potom znovu čistit a napouštět, postupujeme takto: Upravíme pH vody na ideální hodnotu 6,8-7,6. Do dávkovače chloru dáme trojnásobnou dávku pomalu rozpustných chlorových tablet. Bazén pokud možno zakryjeme fólií a zajistíme, aby bylo denně zapínáno filtrační zařízení na dobu dle doporučení výrobce. Po návratu zkontrolujeme a upravíme hodnoty pH a obsahu chloru.

* Po skončení sezony zajistíme bazén na zimu. Dobré zazimování bazénu ušetří práci před jarním uvedením do provozu. Po aplikaci zazimovacího přípravku, který působí proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování vápníku a po jeho dokonalém promíchání odpustíme vodu a odmontujeme filtrační zařízení. Usazeniny na stěnách bazénu odstraníme čisticím přípravkem. Následně bazén zakryjeme fólií.

Několik praktických rad na téma, co dělat, když…

Voda je zakalená : Příčinou je nadměrná tvorba bakterií a řas díky vysoké frekvenci užívání bazénu, vysokým teplotám, velkým dešťům, akumulaci nečistot. Důsledkem je snížený výkon filtru. Zkontrolujeme chod filtrace, hodnotu pH a upravíme. Přidáme přípravek na vysrážení kalu a nepřetržitě filtrujeme. Voda je zeleně zamlžená, stěny a dno bazénu jsou slizké : Příčinou je nadměrný výskyt řas. Zkontrolujeme hodnotu pH a upravíme, mechanicky očistíme stěny bazénu a odsajeme řasy, zkontrolujeme obsah aktivního chloru a upravíme, aplikujeme přípravek proti tvorbě řas a nepřetržitě filtrujeme. Voda je hnědá : Příčinou je vysoká koncentrace železa nebo manganu (obvykle, když zdroj vody je studna). Zkontrolujeme hodnotu pH a obsah aktivního chloru a upravíme, pak aplikujeme přípravek na vysrážení solí a nepřetržitě filtrujeme. Cítíme nepříjemný zápach chloru, dráždění očí nebo pokožky : Příčinou je vysoká hodnota pH a tvorba choraminů. Zkontrolujeme hodnotu pH a obsah aktivního chloru a obojí upravíme. Na stěnách, schůdkách a dně bazénu se usazují soli: Příčinou je vysoká tvrdost vody. Napravíme tím, že stabilizujeme obsah vápenatých a hořečnatých solí. Objevuje se koroze kovových částí : Příčinou je příliš kyselá voda (nízké pH), takže zkontrolujeme a upravíme.

TIPY PRO NÁROČNĚJŠÍ

Majitelům většího bazénu doporučujeme pro mechanické odstraňování nečistot alespoň ruční vysavač za necelé 2 000 Kč. Připojuje se na tzv. skimmer, jímž odtéká voda do filtračního zařízení. Poloautomatické vysavače samy vysají dno a šikmé stěny bazénu (kolmé stěny se obvykle musí dočistit ručním vysavačem). Cena je ale až 30 000 Kč. Automatický vysavač s vestavěným počítačem se již sám postará o jeho dokonalé vyčištění. Má i svůj vlastní sběrný vak a dá se tak použít i do bazénů, které nemají nucenou filtraci vody. Cena je ale vysoká – asi 100 000 Kč. K filtraci vody v malých bazénech se používají kartušové filtry nebo filtry z netkaných textilií. Jejich nízká cena je relativní, protože kartuše se velmi rychle zanáší. Textilní filtry se také rychle zanáší, ale lze je několikrát vyprat, než ztratí účinnost. Pro bazény nad 20 m3 již doporučujeme pískovou filtraci. Stojí 10-25 tisíc Kč, ale je účinná a některé filtrace již mají dávkovač chloru. Při pravidelném čištění filtračního písku protiproudem vydrží velmi dlouho. Výměna písku se rovná řádově několika stovkám korun. S kvalitní filtrací souvisí i kvalitní čerpadlo. Někteří lidé význam čerpadla podceňují. Ale jen výkonné samonasávací čerpadlo je možné umístit v bezpečné vzdálenosti od bazénu, jak to vyžaduje vyhláška. Ani výkonné pískové filtrace nezamezí v letních měsících tvorbě řas, bakterií a virů a nezbývá, než použít kvalitní bazénovou chemii. Nemusíte se jí bát. V současné době je nejlevnější chlorová dezinfekce vody, která má řadu navzájem se doplňujících přípravků. Kdo je na chlor alergický, může použít zatím méně rozšířené přípravky bez chloru. Při volbě kteréhokoliv druhu přípravků je důležitá kontrola a úprava kyselosti (neboli pH) vody. Levné pH-metry prodává každá prodejna bazénů nebo akvaristiky.

Co se děje při různém pH vody v bazénu:

pH 6,8 je příliš kyselá oblast: rezavění kovových součástek, blednutí barev plastových dílů bazénů a nátěrů

pH 6,8-7,6 je optimální oblast

pH 7,6 je příliš zásaditá oblast: vylučování vápníku, železa a manganu (zákal vody), zápach po chloru, dráždění očí a pokožky, ucpání filtru

ÚDRŽBA VODY V BAZÉNU