U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Francouzská inspirace

Kategorie: Stavba | Autor: vla

Při úvahách o tom, jak „zaplnit“ otvor po starých vratech do stodoly pro nás mohou být inspirací také řešení z francouzských venkovských usedlostí.

Majitelé dnes jejich části pronajímají v turisticky zajímavých lokalitách – a to jsou téměř všechny – hostům z blízka i z daleka. A k tomu se právě modernizovaná stodola velmi dobře hodí. Jde obvykle o stavení celá z kamene, v nichž vrata zasahují až do štítu a zaujímají často velkou plochu fasády. Proto se dřevo, jehož profily by při větších skleněných plochách musely být příliš robustní, nahrazuje někdy též rustikálně upraveným kovem.

Vzdušná a stále čistá

Dřevo obnovené výplně vrat se dobře doplňuje s fasádou starého domu i s dekoracemi v interiéru. Tabule dvojskel, zasazené v jednoduché dřevěné konstrukci, jsou členěny lamelami, které se dají sklápět a umožňují větrat místnost bez otevření dveří. Velký rám, který tvoří oblouk, se skládá ze tří částí, upevněných na spodním zesíleném překladu. Venkovní plochy jsou opatřeny tenkou samočistící vrstvou transparentní hydrofilní látky; voda se díky ní rozprostře do stran na celou plochu – vytváří dojem, že okna myje a zároveň se rychle odpaří.

S jistotou čtverců

Při pohledu na tato ohromná vrata stodoly zasahující až do štítu máte navzdory jejich prosklení pocit jistoty. Působí tak pravidelné čtverce rastru z bílého dřeva, které „skrývají“ dvoukřídlé dveře ve zpevněném rámu, i kovová bezpečnostní vrata, jež místnostem za vraty rozhodně neuberou světlo. V horní části konstrukce jsou dvě větrací okénka, která z vnějšku rovněž splývají se čtverci. Jsou ovládána elektricky.

Proměna staré stáje

Díky nové úpravě získaly tyto stáje spíše vzhled románské kaple. Na rozdíl od protější stěny byl oblouk vlevo původně slepý. Dnes umožňuje nepřerušený průhled interiérem až do atria k bazénu. Malé okénko, tzv. kravské oko, je původní a vedlo do seníku nad stájí. Doplněno bylo jen kamenné ostění. Ve snaze tato velká francouzská okna co nejvíc odlehčit, bylo použito subtilních kovových rámů, strukturou i barvou však připomínajících zestárlé dřevo. Skla jsou pevná, bezpečnostní.

Popisy k obrázkům

Francouzská inspirace