Financování chaty a chalupy

Rubrika: Hospodaření

Plánujete pořízení chaty, chalupy nebo její rekonstrukci? Nyní je na to vhodná doba, protože ceny nemovitostí jsou výhodné, stejně tak i úrokové sazby.

Pokud nemáte na vysněnou roubenku k dispozici dostatek financí, můžete využít některou z variant výhodných úvěrů, určených ke koupi nemovitosti pro individuální rekreaci.

Hypoteční úvěr

Jedná se o nejběžnější typ úvěru a některé banky jej nabízejí i pro nemovitosti určené k individuální rekreaci a ne jen pro nemovitosti k trvalému bydlení, jak tomu bylo dříve. Hypotéka je vhodná pro financování koupě či výstavby chaty nebo chalupy.

„Výše úvěru se určuje podle hodnoty zastavované nemovitosti. Aktuálně se úrokové sazby pohybují na svém historickém minimu, pod hranicí 4 %, jsou tedy velice výhodné. Když od takové sazby odečteme inflaci (průměrná meziroční míra inflace v roce 2011 1,9 %), která peníze znehodnocuje, klient de facto financuje nemovitost s úrokovou sazbou 1,6 – 2,1 % ročně. Což z nákupu nemovitostí činí i vhodný typ investice do budoucna,“ vysvětluje Stanislav Krůžela, manažer finančních produktů.

Podmínky úvěru

Pro získání hypotečního úvěru musíte splňovat několik podmínek: musí vám být minimálně 18 let, musíte mít dostatečné měsíční příjmy pro splácení hypotéky. Zástava (nejčastěji je to kupovaná nemovitost) musí být v dostatečné výši.

Součástí hypotéky je úroková sazba, která se většinou liší podle konkrétního případu (výše jistiny, délka splácení, výše příjmů dlužníka). Úroková sazba může být fixní či variabilní. Fixní sazba je mnohem populárnější, jelikož klient ví na několik let (nejčastěji na 3 a 5 let), kolik bude splácet. Také v době nízkých úrokových sazeb je výhodné si výši úroku zafixovat. Naproti tomu variabilní úroková sazba je taková, která se mění podle aktuální ceny peněz na mezibankovním trhu.

Bez rozdílu úroků

Nezáleží na tom, zda si kupujete objekt pro trvalé bydlení nebo víkendovou chatu, úroky jsou stejné. V případě nákupu je třeba si pohlídat, zda je rekreační objekt řádně zapsaný na listu vlastnictví, důležitý je také snímek katastrální mapy.

V případě rekreačních nemovitostí je potřeba pečlivě kontrolovat typ pozemku, na kterém se objekt nachází. U rekreačních objektů je totiž daleko vyšší pravděpodobnost, že stavba byla postavena nějakým nestandardním způsobem, popřípadě že jsou nesrovnalosti v dokumentaci k obbyla jektu. Velká část nemovitostí určených k individuální rekreaci stojí na pronajatých pozemcích, které jsou ve vlastnictví obcí nebo státu.

Z hlediska posuzování hypotéky pro nemovitost určenou k individuální rekreaci je postup stejný jako pro posuzování nemovitosti k trvalému obývání.

Co banka vyžaduje

Vedle standardních dokladů, jako jsou doklady totožnosti, je potřeba prokázat klientův příjem. Pokud klient žádá o hypotéku ve své bance, může se stát, že k doložení příjmu bude jeho finančnímu ústavu stačit klientova historie v dané bance. Banka může požadovat potvrzení o příjmu, které vystaví klientovi zaměstnavatel, nebo daňové přiznání, je-li klient podnikatel. Další důležité dokumenty se týkají nemovitosti, která bude sloužit ke zřízení zástavního práva. Banka potřebuje danou nemovitost ocenit znalcem. K odhadu je potřeba doložit aktuální list vlastnictví a aktuální nabývací titul (zpravidla kupní smlouvu).

Chata k trvalému bydlení

„Zde je důležité, zda bude nemovitost rekolaudována na objekt k trvalému bydlení. Pokud klient kupuje nemovitost určenou k individuální rekreaci a plánuje ji trvale obývat bez rekolaudace, bude záměr vyhodnocen jako nákup objektu určeného k individuální rekreaci,“ vysvětluje postup Stanislav Krůžela. Ale jak již bylo zmíněno výše, postupy a požadavky jsou v obou případech shodné.

S půjčkou na bydlení

Pokud chatu či chalupu již vlastníte, ale cítíte potřebu ji dále zvelebovat či rekonstruovat, je pro vás vhodnější než hypotéka tzv. půjčka na bydlení. Na rozdíl od hypotéky nepotřebujete k půjčce na lepší bydlení zajištění a získat můžete až šest set tisíc korun. Navíc vyřízení půjčky na bydlení trvá mnohem kratší dobu.

Jedná se o určitou formu tak zvaných spotřebitelských úvěrů. Ale u půjčky na bydlení musíte u většiny čerpaných finančních prostředků doložit, na co jste je použili. Odměnou vám je výhodnější úroková sazba než u klasické půjčky. Tento typ půjčky je vhodný, pokud nepotřebujete příliš vysokou finanční částku. Splátky si můžete rozložit většinou až na 10 let a půjčku můžete splatit kdykoli se vám to hodí a většinou i bez jakýchkoli dalších poplatků.

Jak postupovat

Nyní už tedy znáte svoje možnosti a máte představu, která varianta úvěru vám bude více vyhovovat. Nejdřív navštivte svou banku, kde vám nachystají vhodnou nabídku. Určitě se podívejte i na nabídky konkurence. Porovnávat několik nabídek podle úrokové sazby, poplatků za zpracování, doby splatnosti, způsobů splacení, splátkového kalendáře a možnosti čerpání je poněkud zdlouhavé. Rychlejší a pohodlnější je využít nezávislého finančního poradce. Ten za vás posoudí podmínky různých bank, připraví podklady a pomůže ve výběru. Ušetří vám tak čas i peníze, jelikož za jeho služby většinou neplatíte.

www.postovni-sporitelna.cz

TEXT: JAKUB DOBROVOLNÝ
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ A SHUTTERSTOCK

Financování chaty a chalupy