U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

FASÁDNÍ NÁTĚRY

Kategorie: Fasáda | Autor: PETR PETŘÍČEK

Materiály pro nátěry fasád můžeme rozdělit do dvou skupin. Jednu tvoří nátěry minerální, jako jsou silikátové a vápenné, druhou nátěry organické, a to akrylátové nebo silikonové.

Volba vhodných odstínů barev a jejich sladění se stala jedním z důležitých aspektů jedinečného vzhledu každé stavby. Dopracovat se k vytoužené barevné fasádě domku či chalupy lze dvěma způsoby. Tím prvním je nanesení fasádní barvy na bílou omítku, tím druhým nanesení tenkovrstvé barevné omítky. Fasádní barvy se obvykle používají na podkladové vápenocementové omítky při renovacích stávajících omítek, které jsou jinak dobré a je potřeba je jen přemalovat. U nových staveb dávají stavitelé přednost tenkovrstvým omítkám namíchaným již ve vybraném barevném odstínu.

Ochranná funkce fasády

Kromě estetické funkce musí však fasáda plnit i druhou základní funkci, a to ochrannou. Nároky kladené na vnější omítky jsou opravdu vysoké, protože musí dlouhodobě odolávat povětrnostním vlivům a chránit zdivo. Při volbě správné omítky bereme v potaz nejen výši pořizovacích nákladů, ale také dlouhou, bezproblémovou životnost a co možná nejsnadnější udržovatelnost. Dobře vybraná omítka by měla také snižovat náklady na vytápění, tlumit hluk přicházející zvenčí a samozřejmě také chránit před vlhkostí. Měla by odolávat povětrnostním vlivům. Omítka jako podkladová vrstva by měla být kompatibilní s povrchovou úpravou. Je-li fasádní barva s podkladem kompatibilní, potom funguje spolehlivě a je trvanlivá. Je tedy lépe volit materiály doporučené řady od jednoho výrobce. O použití konkrétní povrchové úpravy pro objekty rozhoduje její význam, charakter a prostředí.

Tenkovrstvá barevná omítka

Barevné omítky můžeme rozdělit na minerální a disperzní. Minerální koupíte ve formě prášku. Přímo na místě použití je smícháte s příslušným množstvím vody. Jejich základem je vápno. V současné době se používají téměř výhradně k rekonstrukcím historických objektů.

   Disperzní omítky dodávají výrobci většinou ve vědrech a jsou namíchané přímo ve výsledném odstínu. Jejich výrobu ve firmách řídí počítač. Na stavbě je stačí jen promíchat a potom už je můžete rovnou aplikovat na fasádu.

Fasádní barvy

Na základě chemického složení a fyzikálních vlastností rozlišujeme fasádní barvy akrylátové, silikátové, silikonové a vápenné. Fasádní barvy posuzujeme z hlediska difúze vodních par, přilnavosti k podkladu a odpudivosti vůči srážkové vodě. Všechny barvy jsou voděvzdorné (nejvíce akrylátové), všechny jsou odolné vůči UV záření a všechny jsou světlostálé. Životnost fasádních barev se počítá v řádu až desítek let, z tohoto pohledu vedou silikony a silikáty, následovány akrylátovými a poté vápennými barvami. Z hlediska prostupnosti pro vodní páry procházející zdivem je na tom nejlépe silikát a vápno, pak silikon a nakonec akrylát.

Akrylátové barvy

Akrylátové barvy jsou oblíbené především pro malou náročnost na zpracování. Často bývají označovány jako disperzní barvy. Poskytují dobrou ochranu omítce proti atmosférickým vlivům, jejich prodyšnost pro vodní páry je nyní již poměrně dobrá. Jsou vhodné především pro svépomocné práce.

Silikonové barvy

Silikonové barvy můžeme nanášet na libovolný podklad i na kvalitní starý nátěr. Mají střední paropropustnost a vysokou vodoodpudivost. Vynikají také dlouhou životností, která je třicet i více let. Silikonové barvy jsou vhodné pro fasády s vysokými nároky na užitné vlastnosti, jejich nevýhodou je vyšší pořizovací cena.

Silikátové barvy

Silikátové barvy jsou patrně nejnáročnější na podkladovou omítku. K tomu, aby dobře přilnuly, potřebují bezpodmínečně podklad obsahující křemen, což může být problémem zejména při použití pytlovaných omítkových směsí. Někteří výrobci totiž používají namísto písku mletý vápenec. Barva samotná je vysoce trvanlivá, má výborné difuzní vlastnosti. Vyrábí se jako čistě silikátová barva nebo s organickými přísadami, potom se nazývá organosilikát.

Vápenné barvy

Nátěr vápennou barvou má nenapodobitelné optické vlastnosti, dané částečným prosvítáním podkladu barevnou vrstvou. Barva je vysoce paropropustná a nasákavá. To umožňuje periodické zvlhčování a vysychání povrchu a usnadňuje karbonataci nejen nátěru, ale i omítek. Pro svůj tradiční pojivový základ a klasický vzhled je její použití vhodné zejména při sanaci starých a památkových objektů. Nehodí se na omítky s obsahem solí a biologicky napadené povrchy. Vápenný nátěr se nanáší výhradně štětkou, nejlépe se silně obroušeným vlasem (4 – 6 cm). Osvědčil se krouživý pohyb, kdy případná stopa nástroje po zaschnutí může připomínat práci s plstěným hladítkem. Tahy jedním směrem nebo do kříže se nedoporučují. *

***

DOBRÉ RADY * Nová omítka má vyzrávat asi 28 dní. Po této době by měla být dostatečně vyzrálá pro vrchní nátěr. Důležité je také počasí, větší vlhkost vzduchu vyzrávání prodlužuje. * Nátěr lze provést, je-li omítka pevná, soudržná, nedrolí se a neopadává. Fasádu je vhodné před nátěrem omýt vodou se saponátem a nechat uschnout. * Při práci se silikátovými barvami je dobré vědět, že naleptávají sklo a vzniklé skvrny nelze odstranit. Je proto nutné dobře zakrýt okna i parapety.

NÁTĚRY PRO TRADIČNÍ CHALUPY Pro starší tradiční chalupy bychom měli vždy preferovat vápenný nátěr. V současnosti to není problém, protože takové nátěry se vyrábějí a dodávají na trh v profesionální kvalitě. Jsou přiměřeně modifikovány organickými přídavky a tónovány světlostálými anorganickými pigmenty. Odpadá tedy nutnost náročně tónovat vápennou kaši, přidávat organické příměsi atd. Jestliže dodržíte správný postup, budou zdobit fasádu tak dlouho, dokud neopadá omítka, protože v průběhu vytvrzování nátěru (karbonatace vápna) se barva chemicky spojí s vápnem omítky, a takovou vazbu prakticky nelze narušit. Při volbě barevného tónu je vhodné vycházet z barvy fasády použité v minulosti, kterou třeba naleznete ve spodních vrstvách nátěru.

POROVNÁNÍ

Minerální fasádní barvy

+ Špičková přilnavost (při krystalizaci

se spojí s minerálním podkladem a vytvoří

jednu hmotu)

+ Není překážkou pro vodní páry, a proto

neodprýskává

+ Výborná barevná stálost

+ Nehořlavost

– Vnímavost na podnebí při aplikaci

(Při provádění nátěru minerálními nátěrovými

hmotami se doporučuje počasí

jako při betonáži, tedy 17 °C a pod

mrakem, protože zde dochází stejně

jako u betonu ke karbonatizaci)

– Citlivost na kavalitní přípravu podkladu

(penetrace)

Organické fasádní barvy

+ Vysoká paropropustnost v případě silikonových

barev

+ Nízká špinivost

+ Dobrá zpracovatelnost

+ Menší nároky na kvalitu podkladu

+ Větší odolnost vůči povětrnostním

vlivům

+ Neomezená odstínová škála

– Nepříliš přírodní vzhled a omak

– Hořlavost (při vysokých teplotách)

Popisy k obrázkům

1 Vápenný nátěr na ne zcela hladké omítce

2 Silikonová omítkovina zatíraná a speciální barva Auro na fasády pro minerální povrchy

3 Barevný organický nátěr

4 Probarvená akrylátová omítka

5 K tradičním barvám lidových staveb patří bílá, šmolkově modrá, okrová a cihlová

6 Klasicky nabílená chalupa minerálním vápenným nátěrem

7 Jemně barevnou fasádu často doplňují bílé šambrány kolem okenních a dveřních otvorů

8 Barevné nápaditě řešené fasády venkovských staveb natřené minerálními nátěry

Autor fotografií: FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, PETR ZHOŘ A ARCHIV

FASÁDNÍ NÁTĚRY