U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Elektřina a magnetizmus

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Vysoušení zdiva může probíhat též s pomocí elektrického nebo magnetického pole. Při tzv. elektroosmóze jsou do zdiva zabudovány kladné a záporné elektrody. Kladné náboje s molekulami vody se pohybují ke katodě a vlhkost je vytlačována ven ze zdiva nebo do podloží. Nejnovějšími technologiemi jsou opatření založená na magneto-kinetických jevech. Instalací jednoho nebo několika speciálních přístrojů se v provlhlém objektu vytvoří slabé magnetické pole. Molekulární síly, které “sají” vodu do zdiva, jsou jím natolik oslabeny, že vlhkost vlivem gravitačního pole Země “sama” putuje zpět pod základy. Přístroje takto zdivo nejen vysuší, ale v suchém stavu dále udržují. Během vysoušení současně probíhá odsolení: Největší část vlhkosti putuje kapilárním systémem zpět do země (fáze odvlhčení), ale malá část vlhkosti se odpařuje ven a rozpuštěné soli transportuje do staré omítky (odpařovací fáze). Tato fáze trvá několik měsíců. Po odstranění zasolených omítek je možno přistoupit k definitivní úpravě povrchu. Elektromagnetické metody nijak neovlivňují statiku objektu a při aplikaci nehrozí drastické zásahy a stavební úpravy. Vysoušení začíná ihned po instalaci a zdivo je vysoušeno pozvolným a šetrným způsobem. Proto jsou vhodné i z hlediska památkové péče. Mohou být kombinovány s infuzními clonami, ale vždy musí být doplněny sanačními omítkami. Podmínkou účinnosti je zamezení působení tlakové povrchové a podpovrchové vody. To předpokládá dobrý technický stav objektu.

Elektřina a magnetizmus