U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Cyklisté bezpečně

Kategorie: Právo | Autor: tos

PŘIPOMÍNÁME

Příprava nového zákona o provozu na pozemních komunikacích vzrušila cyklisty stejně jako motoristy. Obávali se, že budou muset vyrážet na cesty ověšeni světly a odrazkami jako vánoční stromky. Zákon a především vyhlášky však jízdu na kole příliš nekomplikují. Zásadní změnou je povinnost cyklistů mladších 15 let používat při jízdě ochrannou přilbu schváleného typu. Musí ji mít na hlavě řádně nasazenou a připevněnou. Podle přílohy č. 22 prováděcí vyhlášky k zákonu musí být sportovní kola v případě dojezdu za snížené viditelnosti vybavena nejméně jedním přenosným světlometem trvale svítícím dopředu bílým světlem (referenční osa světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od světlometu a toto seřízení se nesmí měnit), jednou přenosnou svítilnou se zadním světlem červené barvy svítícím trvale nebo přerušovaně (musí být pevně umístěna v podélné svislé střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní, ve výšce 250 až 900 mm nad rovinou vozovky; její činná plocha musí být kolmá nebo přibližně kolmá k rovině vozovky i k podélné svislé střední rovině jízdního kola) a vhodným zdrojem el. proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost světel nejméně 1,5 hodiny bez přerušení. Jízdní kola sportovní i závodní nebo alespoň cyklisté na svém oblečení, popř. obuvi, musí být pro dojezd za snížené viditelnosti vybaveni světloodrážejícími materiály, které odrážejí dopředu ve směru jízdy světlo bílé nebo oranžové (autožluť) a dozadu červené nebo oranžové. Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2001 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo, nebo musí být vybavena zařízením spolehlivě jej nahrazujícím. Pokud nejsou vybavena pro dojezd za snížené viditelnosti, musí obsahovat zřetelné upozornění, že nejsou za daného stavu způsobilá k silničnímu provozu za snížené viditelnosti. Světelná zařízení uváděná na trh po 1. 1. 2001, pokud nejsou vybavená zdrojem el. proudu se zásobou energie, musí být opatřena ukazatelem stavu zásoby energie (kapacity) nebo alespoň signalizací poklesu stavu zásoby energie pod kapacitu nutnou pro svícení bez přerušení po dobu nejméně 1,5 hodiny.

Cyklisté bezpečně