U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Duševní zdraví a cvičení

Kategorie: Víkend | Autor: Eva Blahušová

CVIČÍME

Mnoho lidí si uvědomuje, že cvičení prospívá fyzickému zdraví a snižuje rizika onemocnění, ale méně se už ví, že pohybová činnost je prospěšná i zdraví duševnímu. Zároveň však výzkumy ukazují, že ne každé cvičení má blahodárný účinek na psychiku člověka. Zatímco bylo dokázáno, že aerobní a relaxační cvičení odstraňuje stavy úzkosti a navozuje pocity uvolnění, bezprostředně po náročném posilovacím tréninku se úzkostné stavy naopak zhoršují. Posilovací trénink tedy nepůsobí jako relaxace. Na druhou stranu samozřejmě může ovlivnit sebedůvěru tím, že člověk se cítí silnější a odolnější. Žádné cvičení neovlivní stavy těžké deprese, avšak pravidelné cvičení jakéhokoli typu, tedy jak aerobní, tak rozumné posilovací či relaxační programy, mohou kladně ovlivnit stavy mírné i střední deprese dokonce lépe, než běžně užívané léčebné metody. Je totiž známo, že cvičením se uvolňují v těle hormony zvané endorfiny, které zlepšují náladu, vyvolávají pocit pohody a příjemného odreagování se od každodenních starostí.

Relaxační techniky

Existuje řada relaxačních technik. Nejčastěji se využívají relaxační koupele, masáže, břišní dýchání, relaxace, autogenní trénink či meditace. Doporučuji vám, abyste si vyzkoušeli tu následující.

Jakobsonova progresivní relaxace

Lehněte si (bez bot) na záda, uvolněte nohy a vytočte špičkami ven. Paže jsou volně podle těla dlaněmi vzhůru. Zvolna postupně napněte a uvolněte jednotlivé svalové skupiny podle návodu.

1/ Obličej: Zašilhejte, skrčte nos, zakřeňte se a potom se uvolněte. Otevřete co nejvíce ústa a vyplázněte jazyk. Zatněte zuby. Potom uvolněte.

2/ Krk: Předkloňte hlavu, položte ji zpět a uvolněte se.

3/ Hlava: Zkuste se dotknout pravým uchem pravého ramene a opačně. Ramena nezvedejte. Uvolněte se s hlavou zpříma.

4/ Ramena: Přitáhněte ramena k uším, zatlačte je dolů do podložky a uvolněte.

5/ Paže: Sevřete ruce v pěst a uvolněte.

6/ Záda: Stáhněte lopatky k sobě a uvolněte.

7/ Břicho: Vtáhněte břicho dovnitř a uvolněte.

8/ Hýždě: Stáhněte hýžďové svaly a uvolněte.

9/ Stehna: Stáhněte stehenní svaly a uvolněte.

10/ Prsty: Ohněte prsty pravé nohy, potom levé nohy a uvolněte.

Na závěr chvíli jen nečinně ležte a relaxujte.

Duševní zdraví a cvičení