U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STAVEB

Kategorie: Stavba | Autor:

Vaši chatu, chalupu nebo rodinný domek můžete dodatečně (kontaktně) zateplit tepelně izolačním systémem KNAUF – PSS 2000 . Tento vícevrstvý systém je určen pro zateplení novostaveb i starších budov a je vhodný na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí. Podmínkou je, aby obvodové stěny byly opatřeny funkční vodorovnou izolací, a to do výšky nejvýše 22,5 m. Jako tepelná izolace je použit pěnový polystyrén PSB-20 stabilizovaný.

Výhody systému

Izolační systém KNAUF – PSS 2000 zlepší tepelnou stabilitu místností, zateplované budovy získají ochrannou vrstvu proti povětrnostním vlivům a zlepší se vnější vzhled. Tvoří spojitou vrstvu, tudíž nevznikají tepelné mosty. Při rekonstrukcích starých budov se současně opravuje poškozená původní fasáda. Lepicí stěrku lze nanášet ručně i strojně a vrchní omítku je možné ztvárnit individuálně.

Pracovní postup

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, zbavený nečistot, vyzrálý a dostatečně rovný. U starých budov je vhodné před aplikací systému nanést základní penetrační nátěr. Založení systému: Je třeba vytyčit úroveň zateplení objektu a v této výšce upevnit soklový profil, který zabrání mechanickému poškození. Profil se připevní zarážecími hmoždinkami ve vzdálenosti asi 50 cm. Lepení izolačních desek: Lepicí a armovací stěrku je možno zpracovávat ručně i strojně. Při ručním zpracování se suché lepidlo smíchá s vodou v poměru uvedeném na pytli a přesně podle přiloženého návodu. Pro míchání je třeba používat míchač na vrtačce. Lepicí tmel se nanáší podél okrajů desek v šířce asi 5 cm a uprostřed desky bodově (v tloušťce asi 2 cm). Při strojním zpracování je vhodné použít strojní omítačku – např. PFT G4 se šnekem D4-3 a pistolí vhodnou pro lepení. Po nastavení vhodné konzistence se lepicí stěrka nanese podél okrajů desek a vlnkovitě přes plochu desek (v tloušťce asi 2 cm). Po nanesení lepicí stěrky (minimální pokrytí plochy 40 %) se desky lepí na stěny. Desky se lepí ve vazbě a je třeba je pečlivě sesadit k sobě a dbát na to, aby se lepicí stěrka neprotlačila mezi stěnami ven. Kotvení hmoždinkami: Jen když je to nutné a až po zatuhnutí lepicího tmelu (min. 48 hodin). Nové omítky a neomítnuté budovy do výšky 8 m nemusí mít žádné hmoždinky, staré omítky potřebují 4 ks na jednu izolační desku, objekty nad 8 m potřebují 6 ks na desku. V blízkosti rohů objektu je třeba zvýšit počet hmoždinek o 2 kusy. Délka hmoždinek musí být taková, aby hloubka kotvení v nosném podkladu byla minimálně 5 cm. Otvory pro hmoždinky se vrtají vrtačkou podle směrnic pro použití podle typu hmoždinek. Hmoždinky a rozpínací trny se zatlučou do stejné úrovně s izolačními deskami. Hmoždinky je nutno ihned zakrýt lepicí stěrkou. Ochrana hran: Veškeré hrany a rohy je nutné chránit rohovými profily, které se skládají z úhelníků a z pásů tkaniny. Tyto profily se usazují do lepicí stěrky LSZ-1 a pásy tkaniny se do ní musí vmáčknout. Armovací vrstva: Před nanesením armovací vrstvy je třeba po zatvrdnutí lepicí stěrky podklad přebrousit (prach nutno zcela odstranit). Pak se ručně či strojně nanese stěrka LSZ-1 v tloušťce asi 5 mm, srovná se do roviny a osadí se profily. U všech rohů otvorů se vmáčkne diagonálně pruh armovací tkaniny o šířce asi 30-50 cm. Poté celoplošně vmáčkneme tkaninu, styky s asi 10 cm přesahem a naneseme tenkou vrstvu stěrky. U rohu budovy tkaninu vmáčkneme asi 5 cm od ukončení budovy profilem tak, aby měla přesah do pásů tkaniny profilu. Armovací vrstvu je třeba nechat před dalšími pracemi minimálně 8 dní vyzrát a vyschnout. Nanesení omítky: Před nanášením minerálních omítek je třeba k dosažení stejnoměrné savosti provést penetraci povrchu, například podkladem Putzgrund mineral. Suchá minerální omítka se pak připraví a nanáší standardním způsobem podle přiloženého návodu (viz například článek v Chataři & chalupáři 8/1999, strana 24).

Složky tepelně izolačního systému KNAUF – PSS 2000 a jejich přibližná spotřeba:

Lepicí stěrka LSZ-1 (suchá maltová směs pro lepení a stěrkování): spotřeba pro lepení desek 3-4 kg/m 2 , pro stěrkování 5 kg/m 2 . Technologická přestávka nejméně 8 dnů. Putzgrund mineral základ (základní penetrační nátěr): spotřeba 0,25 kg/m 2 , technologická přestávka 1 den. Fasádní polystyrénové desky PSB-S–20: rozměr desek je 1000x 500 mm, tloušťka desek 30-100 mm, spotřeba 2 desky/m 2 . Edel Reibeputz (dekorativní tenkovrstvá omítka): spotřeba 3 kg/m 2 . Hmoždinky: Počet hmoždinek je uveden v pracovním postupu. Nároží objektů nejméně 2 ks na desku ve vzdálenosti asi 30 cm od rohu. Armovací tkanina pro vyztužovací vrstvu (stěrku): spotřeba 1,1 bm/m 2 . Příslušenství: soklové profily a ochranné rohové lišty.

DODATEČNÉ ZATEPLENÍ STAVEB