U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

STŘECHA V ZIMĚ

Kategorie: Stavba | Autor: PETR PETŘÍČEK

Největší problémy, zejména na horách, může v zimě střechám způsobit až příliš bohatá nadílka sněhu. Kritická je i jarní obleva a tání.

O pohodlí uvnitř stavení rozhoduje značnou měrou střešní izolace. Nejcitelněji je to znát v obývaném podkroví. Pro šikmé střechy je vhodným řešením celoplošná víceúčelová izolace uvnitř jejich konstrukce. Dobrá izolace poskytuje vysokou ochranu před horkem i zimou, větrem, prachem, deštěm a sněhem. Obvykle je dodávána ve formě tvarovaných desek.

Sníh vítaný i obávaný

Na izolaci je však třeba myslet dřív než v zimě. Když už chumelí, vyznavači lyžování se radují, jak pěkně padá, zatímco jiní s obavami sledují, že na střeše jejich chalupy sněhu stále přibývá. Za pouhý jediný den dokáže ve městech napadnout 30 cm a na horách až metr sněhu. Jeden kubík čerstvého sněhu váží asi 100 kg, starý mokrý sníh je až 3krát těžší. Nejtěžší a nejnebezpečnější je sníh, který padá, když se teplota vzduchu pohybuje kolem nuly. Tou nejhorší variantou velkého množství těžkého sněhu je pro stavení propadnutí střechy a přímé ohrožení lidí na zdraví a životech. Mnoho škody i újmy na zdraví může způsobit také padající sníh ze střechy a kusy velkých rampouchů. Auta zaparkovaná blízko stavení dokáže masa mokrého sněhu upravit k nepoznání.

Správný výběr krytiny

Na podobná nebezpečí kalamitních sněhových srážek by se samozřejmě mělo myslet již při projektu výstavby domu. Základ je v samotném řešení střechy, v jejím spádu a výběru vhodné střešní krytiny. Pokud padající sníh neohrožuje nic v okolí, a také chodníky jsou dostatečně vzdálené od okrajů střechy, je nejjednodušší nechat jej z ní spadnout. V takovém případě je pro majitele chalup a jiných stavení na horách vhodná volba hladké střešní krytiny s minimem spojů. Hladký povrch krytiny zabraňuje tomu, aby se na ní sníh udržel a umožňuje jeho plynulé sjíždění ze střechy. Tak není dlouhodobě zatěžován krov, což je důležité zejména u starších objektů.

Ochrana proti sněhu

Většinou je však sníh padající ze střechy pro okolí nebezpečím. Tehdy je vhodné na střechy instalovat sněhové zábrany a rozrážeče sněhu, které ho zachycují především v době tání. Sněhové zábrany je důležité umístit především v okapové části, nad balkony a nad vchodem. Ochranu proti sesuvu sněhu a jeho pádu ze střechy lze rozdělit na dva doplňující se systémy.

   * Sněhové háky a výrobcem krytiny dodávané sněhové tašky. Ty chrání především krytinu tím, že nedovolí posouvání sněhu po ploše střechy a brání tak poškození prostupů, tašek a šablon v úžlabí a výstupků na krytině.

   * Sněhové zábrany (někdy nazývané sněholamy). Jde o opatření mřížovými a trubkovými zachytávači, dřevěnou kulatinou a podobně, které mají padající kusy sněhu a ledu zachytit nebo rozrazit. Oba systémy – sněhové háky a tašky i sněhové zábrany, je třeba kombinovat, aby byly plně účinné a nedocházelo například k nahromadění sněhu u zábrany a tím k lokálnímu přetížení krytiny.

Zamrzání okapů

Častým problémem bývá v zimě zamrzání okapů. Během dne může na slunci sníh tát a voda stékat do žlabů a svodových trubek. V noci voda ve žlabech i trubkách zmrzne a postupně se ucpe odvodňovací cesta. Nakonec začne přetékat přes okraje žlabů a vytváří rampouchy, které mohou narůst do značné délky a velké hmotnosti. Pod takovou tíhou ledu se okapy mohou odtrhnout a prasknout.

   Existují okapové systémy, které lze demontovat pro zimní období a vyloučit tak riziko jejich poškození ledem nebo stržením sjíždějícího sněhu. Jiným řešením je umístění termokabelů v okapech a svodech. Tyto elektrické topné kabely spolu s montážními prvky, napájením a regulací vytváří systém, který je zafixován v okapech a zapojen na běžnou síť. Činnost systému řídí automaticky signály tepelných a vlhkostních čidel. Pro obvyklé žlaby s rozvinutým pláštěm 33 cm se používá výkon okolo 30 W/m žlabu i svodu. Použití topných kabelů je bezpečné a účinné případně také pro ochranu vodovodního potrubí před mrazem.

www.lindab.cz, www.thermodach.cz, www.v-system.cz, www.devi.cz

***

CO UNESE VAŠE STŘECHA?

TIP!

Dobrým vodítkem při volbě adekvátní ochrany střechy je tzv. mapa klimatických oblastí, která určuje normové zatížení stavby sněhem a je přílohou ČSN 73 00 35 (Zatížení stavebních konstrukcí). ČR je podle této mapy rozdělena do pěti oblastí a záleží tedy na tom, ve které z nich se nachází vaše stavba. Podle obecného pravidla do 400 m n. m. není třeba protisněhová ochrana, v oblastech mezi 600 a 900 m n. m. se již má instalovat ochrana, která sníh rozráží a zachycuje. Kolik sněhu vaše střecha unese, si můžete sami vypočítat na internetové adrese: www.snihnastrese.cz. Například, když spadáte do 3. sněhové oblasti a napadlo 25 cm mokrého sněhu, je zatížení vaší střechy až 75 kg/m2. Norma však počítá s maximálním zatížením až 100 kg/m2. Kdyby vrstva sněhu byla vyšší, než kolik stanovuje normové zatížení, musíte sníh ze střechy odklidit.

STŘEŠNÍ DOPLŇKY

zábrana ve formě mřížky zachytí sesuv sněhu do okapu

Tyčová zábrana padající sníh zachytí nebo rozrazí

Sněhové tašky nedovolí posouvání sněhu po ploše střechy

Popisy k obrázkům

Za jediný den může na horách napadnout až metr sněhu

Víceúčelová nadkrokevní izolace THERMO pro šikmé střechy dokonale chrání dřevěnou nosnou konstrukci

Silná vrstva ledu, která se vytvoří na okapu, znamená velké nebezpečí pro všechno, co se pod střechou nachází

Zamrzání okapů zabrání elektrické topné kabely

Autor fotografií: FOTO: LINDAB, THERMODACH, PREFA, DEVI

STŘECHA V ZIMĚ