Drtiče a štěpkovače

Zpracují organický odpad na materiál vhodný ke kompostování, mulčování či topení. Aby plnily bezchybně svůj úkol, musíme při výběru co nejpřesněji vědět, co od nich očekáváme.

Vybírat bychom je měli zejména podle předpokládaného typu a objemu zpracovávaného materiálu, jeho následného využití a také podle dosahu přívodu elektrické energie. Pro menší zahrady vybíráme spíš stroj v elektrickém sortimentu, pro velké zahrady, kde zpracováváme i silnější větve, bychom se měli poohlédnout po modelech s benzinovým motorem disponujícím odpovídajícím výkonem. Současně s ním nejsme závislí na elektřině.

Drtič, nebo štěpkovač?

Rozdíl mezi těmito dvěma zástupci zahradní techniky spočívá ve způsobu zpracování materiálu.
Drtič je osazen dvěma rotujícími noži, jimiž rozseká větve, listí, stonky na drobnější drť, která je zachytávána v plastovém boxu, případně pytli. Tu lze následně použít do kompostu a tak vrátit živiny z rostlin zpět do půdy, případně ji použít jako mulč na záhony.
Štěpkovač využívá ke zpracování odpadu ozubený válec. Je určen k likvidaci větví, kmenů, kůry, ale i celých keřů a dalších nadzemních částí rostlin. Vzniklá drť je větší než z drtiče. Štěpky ze silnějších větví pak slouží jako palivo do kamen nebo namísto mulčovací kůry. Vzhledem ke svému výkonu dokáže zpracovat i nepoužitelné řezivo, různé kůly a dřevěné tyče o průměru, který projde násypkou.
Standardně jsou oba přístroje vybaveny ochranou proti přetížení a zpětným chodem, který je nezbytný pro uvolnění zaseknuté větve v drticím ústrojí.

Který bude nejlepší?

V užším výběru pak zohledníme parametry jako hlučnost, která je u různých typů skutečně velmi rozdílná, některé lze používat jen s ochrannými sluchátky. Abychom nepřišli během práce k úrazu, musí být každý drtič a štěpkovač vybaven bezpečnostními pojistkami. Jedna blokuje zapnutí stroje, není-li správně uzavřen horní kryt, další případně hlídá, aby se nerozběhl, dokud není na svém místě sběrný box. U elektrických typů je důležitá pojistka proti opětovnému rozběhnutí v případě náhlého výpadku proudu.
Další důležitou věcí je stabilita stroje, ale současně i jeho mobilita, tzn. jak pohodlně ho na místo, kde budeme odpad likvidovat, dovezeme. V tomto případě jasně vedou modely s většími a širšími koly.
V neposlední řadě bychom se měli zaměřit na snadnost a bezpečnost obsluhy. Důležitý je tvar a sklon násypky, aby se vkládané větve nezasekávaly, nemuseli jsme s nimi proto nijak složitě a nebezpečně manipulovat. Průhledný sběrný box umožňuje vizuální kontrolu naplnění podrceným materiálem.
Pořízení stroje od renomované značky je pak sázkou na jistotu, že odolá nárazům, plastové části nepostihne brzy destrukce vlivem UV záření apod., řezací nože a kotouče budou mít díky kvalitnímu materiálu dlouhou životnost a budou skutečně účinné.

Mokré, nebo suché?

Zahradnická praxe ukazuje, že čerstvé větve jdou zpracovávat o něco lépe. Pokud se ale jedná o výhony nebo mokré větve, hrozí, že se stroj jimi po chvíli zalepí a bezpečnostní pojistka zareaguje jeho vypnutím. Tomuto problému předejdeme, když k mokrému materiálu přidáme sušší.
Nože nebo ozubený válec se můžou zaseknout, když do drtiče či štěpkovače vložíme větve i s postranními výhony. Je proto vhodnější je odlomit nebo odstřihnout.
Pro posun konců větví nebo krátkých větví do drticího ústrojí používáme zásadně pěchovadlo, nikdy za provozu nesaháme dovnitř! Pěchovadlo využijeme i při zaseknutí krátkých větví, stejně poslouží i hák. Vždy ovšem až po vypnutí stroje. Pro uvolnění ale většinou postačí pustit zpětný chod.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Archiv firem

Drtiče a štěpkovače