Plochou, nebo šikmou střechu?

Asfaltové obložení střechy

Zvláště pro pultové střechy s mírnějším sklonem mohou být dobrou volbou asfaltové šindele. Foto: Shutterstock

Ploché střechy najdeme u některých chat, ale jsou typické spíše pro jiné než rekreační stavby. Oproti šikmým střechám však mají určité výhody a za úvahu stojí třeba při stavbě zahradního domku.

Plochou se i podle příslušných norem nazývá střecha se sklonem nanejvýš 5°. Alespoň minimální sklon takové střechy musí zajistit snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu. Konstrukčně jde o střechy velmi jednoduché, snadno udržovatelné za předpokladu, že jsou pochozí, a od věci není ani možnost využít je jako střechy vegetační, ovšem za předpokladu dostatečně dimenzované konstrukce vhodné alespoň pro lehčí varianty „zeleného“ zastřešení.

Základní nevýhodou plochých střech jsou jejich vysoké nároky na kvalitu a dlouhodobou odolnost hydroizolace. Jejich náchylnost k poruchám a zatékání bývá typická pro jinak krásné funkcionalistické domy včetně některých rekreačních objektů postavených v tomto předválečném elegantním stylu. Zestárnutí odtokové soustavy, narušení hydroizolace či neodborné dílčí opravy bývají příčinou zatékání a vysokých nákladů, které majitele takových objektů čekají při rekonstrukci. To jsou ovšem poměrně specifické případy a plochá střecha může zvláště při budování vedlejších staveb zaujmout zejména jednoduchou konstrukcí a nízkými náklady na její pokrytí.

zahradní domek

U zahradních domků bývá jednoduchá varianta ploché nebo pultové střechy častou volbou vzhledem ke snadnému provedení konstrukce. Foto: Shutterstock

Kompromis mezi plochou a šikmou střechou

Zajímavým kompromisem mezi plochou střechou a nejrozšířenějšími typy klasických šikmých střešních konstrukcí (nejčastěji sedlová či valbová) je střecha pultová. Ta se z hlediska norem řadí mezi střechy šikmé pro její relativně nízký sklon.

Pultová střecha je střecha s minimálním sklonem (od 15°) a lze ji zjednodušeně popsat jako střechu plochou, ale postavenou ve sklonu pod větším úhlem. Sestává z jedné střešní roviny s hřebenem ohraničeným okapy. Její výhodou jsou nízké náklady na stavbu a možnost rychlé realizace včetně pokládky střešní krytiny. Rozsah použití sortimentu krytin je větší než u ploché střechy a vychází ze sklonu. Lze říci, že čím je taková střecha strmější, tím širší možnosti montáže krytin nabízí. Mohou to být asfaltové pásy, ale i asfaltové šindele nebo vlnité desky, při dostatečném sklonu i tašky nebo šablony.

Střechy s nízkým sklonem jsou konstrukčně jednodušší a levnější, ale vyžadují velmi pečlivé provedení i častější opravy

Jak na opravy

U klasických šikmých střech mnohdy stačí vyměnit několik kusů poškozené střešní krytiny. Při údržbě jde zejména o to, aby se zanedbané závady neprojevily na střešní konstrukci. S plochými střechami je to o něco složitější, nelze jen tak vejít na půdu zjišťovat, kudy zatéká. Přitom se na ploše ploché střechy obvykle déle drží voda a citlivými místy jsou v tomto ohledu zejména spoje asfaltových pásů a stárnoucí oplechování. Menší rozsah oprav většinou znamená zacelení děr a prasklin, k čemuž poslouží záplaty z asfaltové fólie, bitumenové střešní tmely, někdy i speciální samolepicí pásky nebo ochranný nátěr na asfaltové střešní pásy. Jak už víme, i dílčí poškození je nutné odhalit. A pokud už po střeše chodíte, buďte opatrní.

Přesáhne-li rozsah lokálních poškození únosnou mez, je nejlepší opravy „neflikovat“ a zejména u starších chat přistoupit ke kompletní výměně krytiny, což není až tak složité. Bude nutné strhnout starou krytinu až na dřevěný záklop a ten opravit nebo vyměnit, protože bývá kvůli vlhku a zatékání často prohnilý.

Pro obnovu nejzranitelnější součásti konstrukce, tedy hydroizolace, použijte podkladovou hydroizolační fólii nebo hydroizolaci z vhodných asfaltových pásů, případně i novou krytinu z nich. Ale vyberte takové, které na střechu skutečně patří. Důležité je i jejich správné spojování (svařováním nebo lepením) s ohledem na vytvoření dostatečně odolné krytiny proti větru a dešti. Napojení krytiny na stěny či kolem komínů pomocí oplechování nebo samolepicích pásů je u střech s nízkým sklonem obzvlášť důležité.

Při použití hořáků pro natavení okrajů asfaltových pásů buďte opatrní, i když svařování pásů je velmi efektivní a trvanlivý způsob vytváření vodě odolných spojů.

Plochá střecha

Vyznačuje se minimálním sklonem (do 5°). Její předností je jednoduché konstrukční řešení, snížení výšky stavby (může se hodit kvůli stavebnímu řízení), snadná údržba a přístup k opravám. Vyžaduje kvalitní provedení stavby, lze na ni použít pouze některé krytiny (asfaltové pásy, střešní fólie, plech), může trpět poruchovostí, což bývá nejčastěji narušená hydroizolace a následné zatékání.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Plochou, nebo šikmou střechu?