U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Nástroje, co v ruce sedí

Kategorie: Dílna | Autor: Martina Lžičařová ve spolupráci s firmou Bahco

Při každém nákupu nových nástrojů a nářadí do dílny nebo na zahradu by vám nemělo jen stačit, aby bylo opatřeno nálepkou známé firmy. Mělo by být opravdu dobré z mnoha hledisek: dlouhodobé životnosti, robustnosti, použitelnosti, mnohostrannosti, kvality, servisu, designu a ergonomie. Tentokrát nás bude zajímat bližší pohled na konstrukci nástrojů z hlediska zdravotní vhodnosti – podíváme se na ergonomii.

Dost často se zaměňují ergonomie a vzhled; znamenají však něco naprosto rozdílného. Zatímco vzhled se týká vnější podoby, ergonomie jde mnohem více do hloubky. Při konstrukci nástrojů musí být zohledněny rozdílné velikosti rukou a dlaní, síla uživatelů a nespočet různých možností, jak držet nástroj při určité práci. Zvolené tvary, materiály a struktury musí splňovat zcela určitý funkční úkol. Všechno souvisí se vším. Poměrně úzkou souvislost můžeme vysledovat mezi ergonomií a designem. Design neznamená jen esteticky zajímavý výrobek, ale v případě ergonomie jsou materiály, barvy a grafika voleny v návaznosti na technická řešení při zkoušení prototypů. Během dalších testů se znovu hodnotí, zda z hlediska konstrukce i vzhledu nástroj pracuje, jak má. Co je to tedy ergonomie? Je to nauka o vzájemném působení mezi člověkem a jeho pracovním prostředím, v tomto případě nářadím a nástroji, které používá. Nářadí by především mělo umožňovat docílení požadované kvality práce při optimálním přizpůsobení přirozených vlastností člověka. Ergonomické nářadí je tedy upravené tak, aby minimalizovalo psychickou a fyzickou námahu a naopak maximalizovalo bezpečnost, zdraví, pohodlí a výkonnost.

Aby práce nebolela

Možná ani nevíte, že kdykoliv sáhnete po nářadí, aktivujete činnost 42 různých svalů. Při práci s nesprávně navrženým nářadím se vystavujete námaze, způsobující přetažení, bolest nebo trnutí částí ruky, vystavené zátěži. Nepřetržité opakování určitých úkonů v konečném důsledku vede ke chronické únavě, a to i v případě nízké zátěže. Nářadí, aby bylo funkční a výkonné, musí být konstruováno s ohledem na schopnosti a hranice člověka. Výrobci ergonomicky tvarovaného nářadí berou v úvahu především:

* Velikost ruky – existují velké rozdíly, především v úchopu.

* Sílu ruky a paže – je logické, že jsou rozdíly mezi muži a ženami. Výzkumy potvrdily velkou variabilitu síly od 355 do 800 Newtonů. Svou roli hraje i věk.

* Konstrukci těla – neexistuje “jeden průměrný uživatel nářadí”. Ruční nářadí musí být vyrobeno tak, aby bylo co nejvíce funkční pro použití muži i ženami nejrůznějších postav, velikostí i věku.

Poznáte kvalitu?

Jak má tedy kvalitní nářadí vypadat? Přesnou odpověď vám nedá ani profesionální uživatel. Dostane-li však možnost nářadí vyzkoušet, obvykle dokáže říci, zda mu dané nářadí umožňuje docílit požadovanou kvalitu práce a zda opravdu vyhovuje následujícím požadavkům, které by nářadí s přívlastkem “ergonomické” mělo mít.

* Dobrý nástroj by měl snížit riziko poranění: neměl by mít žádné ostré hrany na rukojeti, naopak by měl minimalizovat odření, nebo dokonce roztržení pokožky, snížit riziko zachycení rukou v pevných bodech, snížit riziko kontaktu rukou s ostrými hranami a rameny nástroje, mít protismykovou úpravu.

* Bezpečnost při práci by měla být zajištěna i dalšími faktory: nástroj by měl mít pro svůj účel optimální hmotnost, povrch rukojeti nástroje by měl chránit před vysokými i nízkými teplotami, minimalizovat zvyšování svalového napětí během dlouhodobé práce, mít velkou styčnou plochu, která vyvíjí slabý anebo žádný tlak na ruku, odevzdat největší možnou sílu

s nejmenším možným úsilím, podle možností se co nejméně chvět a být perfektně vyvážený.

* A konečně by měl také uživateli ulehčit práci: pro svůj účel by měl mít správnou velikost a tvar, měl by být schopný používání v různých polohách, pokud je to možné, neměl by vyžadovat od uživatele změnu úchytu, měl by být nastavitelný do vícero různých poloh, jestliže to funkce nástroje umožňuje. Pokud je to potřebné, měl by být zkonstruovaný pro obouruční použití, měl by se dát lehce držet,

a přitom neklouzat, být dostupný v různých velikostech s ohledem na velikost ruky a být univerzální pro víc aplikací.

Důkladná prohlídka

Je pozdě hledat příčiny, proč vás po práci bolí “celý člověk”, až u lékaře. Zdravotním potížím lze předejít již včasnou prohlídkou dosavadního nářadí. Odhalením konstrukčních chyb sice z něho “lepší” neuděláte, ale můžete tyto poznatky uplatnit při pořizování nového. Neboť jen s takovým nářadím, které splňuje ergonomické nároky, si můžete být jisti, že chrání vaše ruce před zraněním, minimalizuje vznik nejrůznějších nemocí (povíme si o nich v příštím čísle) a poskytuje maximální pohodlí při používání.

FOTO 1 – Stavitelný klíč z roku 1892 je vynálezem J. P. Johanssona. Za sto let se jeho tvar změnil, ale původní princip zůstává stejný

FOTO 2 – Než se na pultech objeví např. nové stranové štípací kleště, je vyrobena řada prototypů, které jsou zkoušeny při běžné práci

Nástroje, co v ruce sedí