U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

DŘEVĚNÉ ZVONICE NA NOVOBYDŽOVSKU

Kategorie: Venkov | Autor:

Do dnešních dnů se v Čechách zachovalo celkem 340 zděných i dřevěných zvonic. Prokázalo se, že dřevěná konstrukce, ač levnější než zděná, lépe vzdoruje dynamickým kmitům působeným zvony.

Zvonění ze zvonic, kostelů i kapliček bývalo a ještě často je součástí každodenního života obce, rytmu rozdělení dne, kdy se vyzvání ráno na mši, v poledne a pak ještě večer klekání. V Polabí a také ve východních Čechách (kde je dřevěných zvonic nejvíc) mají dřevěné zvonice významnou úlohu jako krajinotvorný a esteticky působící prvek. A jako pozdně gotické stavby dokládají sepětí našeho venkova s předbělohorskou tradicí.

Od Kozojed do Vysočan

Dřevěná zvonice v Kozojedech, obci mezi Novým Bydžovem a Jičínem, je umístěna v areálu hřbitova s dřevěným gotickým kostelem sv. Václava z druhé poloviny 17. století. Jde o osmibokou stavbu štenýřovovzpěradlové konstrukce z roku 1689, která je zakončena nižší stanovou střechou. Šindelová krytina zvonice i kostela je pouze několik let stará. Stavební ztvárnění zvonice je jedním z dokladů doznívání gotického stavebnictví v Polabí a východních Čechách. Starší zvon pochází z roku 1606, „mladší“ z roku 1612. Zhotovil je Donát Schrotter druhý.

   V horní části obce Měník jižně od Nového Bydžova se u silnice vyjímá dřevěná zvonice a kostel sv. Václava a Stanislava. Dřevěný kostel s omítanými trámy z konce 17. století i stavba zvonice jsou také dokladem doznívání gotického stavitelství v kraji.

   Spodní část dřevěné zvonice z roku 1869 je osmiboká, nad bedněným patrem se zvony z let 1507, 1558 a 1670 se vypíná vysoká, mírně převislá stanová střecha. Štenýřově vzpěradlová konstrukce pravděpodobně kopírovala styl stavby zrušené starší zvonice v Bydžovské Lhotce, jejíž trámoví bylo po rozebrání zároveň se zvony převezeno do Měníka. Zvonice se stavebně odlišuje od našich ostatních vzpěradlových zvonic zapuštěním polygonálního pláště do roštu spodních nosných trámů.

   Také zvonice v blízkých Vysočanech, kde se zachovalo i několik dřevěných chalup s bedněnými štíty, společně se sousedním dřevěným kostelíkem sv. Markéty z druhé poloviny 17. století jsou pozdně gotické. Kostel na návrší je obklopen hřbitovem a právě tady, ve hřbitovní zdi, stojí v dolní části šestiboká zvonice. Její bedněné patro spočívá na sloupcích. Stavbu zakončuje obvyklá vyšší stanová střecha.

   Vzpěradlová konstrukce zvonice s druhotně zabudovanými křížovými vzpěrami je v Pocidliní a východních Čechách zcela ojedinělá. Ze tří zvonů je nejstarší Bartoloměj z roku 1580.

Areál v Loučné Hoře

V obci Loučná Hora severně od Nového Bydžova se ve středu obce rozkládá malebně působící celek dřevěného kostela sv. Jiří a přilehlé čtyřboké zvonice – v tomto kraji bezesporu nejcennější areál lidové architektury.

   Konstrukce zvonice je štenýřová s křížovými vzpěrami. Stupňovitou stavbu završuje převislá stříška, krytá podobně jako šikmý spodní plášť novějšími šindeli.

   Gotický ráz zvonice, vystavěné až roku 1942 na místě starší hranolové zvonice vzpěradlového typu a širšího půdorysu, architektonicky zdařile navazuje na sousedící barokní kostel, stavěný v letech 1778 – 1780. Kostel s mansardovou střechou, spolu se zvonicí nahradil starý kostelík ze 14. století. V roce 1928 byl kostel uzavřen. Jeho rekonstrukce včetně rekonstrukce zvonice byla zahájena až v roce 1997 a dokončena v prosinci 2000.

   Architektonicky cenné zvonice v sousedství barokně přestavěných kostelů, s nimiž tvoří celek, jsou bez nadsázky českým fenoménem. Dokládají vysokou stavební úroveň českého venkova již ve středověku a převyšují evropský průměr. Svědčí o učenlivosti a schopnostech našich předků, jejichž stavební fakultou byla praxe.

***

KDYŽ SE ŘEKNE…

* ŠTENÝŘ

Svislý nosný dřevěný sloup.

* ŠTENÝŘOVÁ KONSTRUKCE

Podstatou jsou čtyři průběžné svislé sloupy, tj. štenýřový hranol.

* VZPĚRADLOVÁ KONSTRUKCE

Ze spodního roštu trámů vybíhá řada sloupů, které jsou ze všech stran vzepřeny šikmými vzpěrami.

* ŠTENÝŘOVO-VZPĚRADLOVÁ KONSTRUKCE

Ve vnitřní konstrukci zvonice se v podobném poměru uplatňuje jak štenýřová, tak vzpěradlová soustava.

Popisy k obrázkům

Zvonice v Měníku tvoří celek s barokně přestavěným gotickým kostelem a hřbitovem

Zvonice v Loučné Hoře je nejmladší v kraji

Pozdně gotická osmiboká zvonice v Kozojedech

Zvonice v hřbitovní zdi ve Vysočanech

Autor fotografií: FOTO: DR. VLADIMÍR KAŇKA

DŘEVĚNÉ ZVONICE NA NOVOBYDŽOVSKU