U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dejte vodě správný “formát”

Kategorie: Stavba | Autor: rb

Asi tušíte, že nebudeme vodu formovat do koulí nebo krychlí. Onen zmíněný “formát” jí dá zařízení, které vyrábí firma Format 1 (Mlýnská 84, 682 52 Křenovice). Jde o účinný elektronický odstraňovač vodního kamene, který se prostě a jednoduše instaluje na vodovodní potrubí s průtokem od 2 do 6 m3 za hodinu.

Díky tomu, že působením elektromagnetického pole proměňuje tvrdou vodu v měkkou, brání tvorbě vodního kamene v kotlích, pračkách, myčkách nádobí, ohřívačích vody, rychlovarných konvicích a kuchyňském nádobí a pochopitelně i ve vodovodních trubkách či výpustných bateriích, dokonce i bazénech, které možná právě napouštíte. Odstraňovače řady OVK však působí nejen na nově přitékající vodu, ale pozvolna rozpouštějí i vodní kámen již usazený v potrubích a spotřebičích.

Šetří peníze i zdraví

Z této krátké informace si možná neuvědomíte celý dosah blahodárného působení tohoto nepříliš nákladného zařízení. Připomeňme si je:

* Jde o český výrobek s neomezenou životností

* Je ekologický, nepoužívá žádných chemických přísad

* Uspoří vám 10-20 % nákladů na prací prostředky i na energii

* Sám má velice nízkou spotřebu elektrické energie – podle výkonnosti od 2 do 4,5 W

* Při konzumaci předchází tvorbě ledvinových kamenů, snižuje náchylnost k ateroskleróze a nedráždí citlivou pokožku

* Použijete-li upravenou vodu k zalévání, napomáhá růstu vegetace

* Má malou hmotnost a lze jej velmi jednoduše instalovat

* Nevyžaduje žádnou další obsluhu a údržbu

Instalace je jednoduchá

Princip působení odstraňovačů vodního kamene (dodávají se tři typy – OVK 1 pro potrubí světlosti 0,5 až 1″, OVK 2 pro světlost 1 až 2″ a OVK 3, který dovoluje montáž i do venku umístěných šachet, tedy do výrazně vlhkého prostředí) je vlastně velmi jednoduchý. Na potrubí přivádějící vodu navineme cívku s nejméně 14 závity (vodič nesmí být v žádném případě zkrácen nebo nastaven). Konce cívky připojíme ke krabičce s elektrickými obvody položené na potrubí nebo v jeho blízkosti. Nakonec zapojíme konektor kabelu do napáječe a ten do síťové zásuvky. Na napáječi se rozsvítí zelená LED a stejně poblikává i displej na krabičce s elektronickými obvody. V té chvíli si můžete být jisti, že přístroj plní svou funkci.

Vodní kámen mizí!

Elektronické obvody začnou generovat vhodné elektrické vlny, které při průchodu vodičem ovinutým okolo vodovodního potrubí vytvářejí v něm proměnné elektromagnetické pole. Právě toto elektromagnetické pole ovlivňuje formu a tvar krystalů různých vápenatých solí, které se vysrážejí do nepatrných, okem neviditelných krystalků, neboli se přemění do formy, která už se neusazuje. Dlužno podotknout, že jde o změnu trvalou.

Antikorozní účinek je způsoben peroxidem vodíku, který se v nepatrném množství uvolňuje z vody, jež je pod vlivem elektromagnetického vlnění. Peroxid okamžitě reaguje s jakýmkoli kovovým povrchem a vytváří ochrannou vrstvičku, zabraňující další korozi. Právě peroxid vodíku také narušuje již usazený vodní kámen, který se pozvolna vyplavuje. Tak dochází k pročišťování za dlouhá léta zaneseného vodovodního potrubí.

Dejte vodě správný “formát”