U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zateplujeme dům

Kategorie: Stavba | Autor: Martina Lžičařová, FOTO ZI, KRESBA JOSEF ŠŤASTNÝ

Víkendový dům, který si jeho majitelé pořídili před pěti lety, již prošel důkladnou rekonstrukcí vnitřních prostor. Vloni v létě přišla na řadu obnova fasády a s ní i zateplení vnějších zdí.

Pro rozhodnutí svěřit práce odborné firmě mluvily především rozměry ploch, které měly být zatepleny, a časová vytíženost majitelů. Volbu konkrétní firmy nakonec nejvíc ovlivnila široká nabídka omítkových barev, ale také úplnost zateplovacího systému. Šlo o současné provedení tepelné izolace vnějších stěn včetně soklu, montáž okenních parapetů z hliníkových profilů a také dekoračních profilů – šambrán kolem oken. Zatímco pana Jindřicha přesvědčila propracovanost stavebních detailů, paní Elišku prý také uklidnilo zjištění, že zvolený dodavatel Alsecco byl uveden v seznamu výrobců zateplovacích systémů, který jsme uvedli v č. 12/2001. Co bylo nutné zajistit před započetím vlastních prací? Majitel vzpomíná: “S vybranou firmou jsme na základě cenové nabídky uzavřeli smlouvu. Dodavatel systému nám doporučil stavební firmu zajišťující všechny práce, včetně dodávky lešení. Museli jsme také volit ze dvou komplexních tepelně izolačních systémů, které se liší v druhu použité izolace.” Zvolili izolační systém Ecomin, kde se pracuje s minerální hmotou (druhou variantou je Basic s polystyrenovými izolačními deskami). Pro Ecomin hovořila vysoká kvalita tepelně izolačních vlastností a také maximální prodyšnost systému, která je výhodná zejména při dodatečném zateplení stávajícího domu. Kromě výsledného barevného odstínu fasády bylo třeba zvolit i úpravu soklu: buď barevný nátěr na vyhlazeném povrchu, nebo v tomto případě vítězná omítka z barevného kamenného granulátu. Určit ten pravý ze šestnácti odstínů bylo jednodušší než se shodnout na barvě fasády. Barevnici totiž tvoří 356 jemných odstínů. Zcela v ní chybí sladké růžové, fialové a blankytné tóny, v našem venkovském prostředí působící tak falešně, zato žlutých má Alsecco šedesát! Paní Eliška k tomu dodává: “Barva na fasádu se nanášela ve všední den, kdy jsme byli oba v zaměstnání. Náhlá proměna vzhledu domu na nás o to víc zapůsobila. Prostě se zničehonic vyloupnul do krásy a jeho čistá žlutá nás od té doby při každém příjezdu na víkend vítá a usmívá se na nás i na naše sousedy jako sluníčko.” Pan Jindřich hodnotí výsledek z praktické stránky: “Zatímco v létě je uvnitř příjemný chládek, v zimním období se v domě drží teplo dlouho. Jsem spokojený, neboť po první zimě jsem zaznamenal úspory tepla okolo 25 %. A musím říct, že nový kabát domu opravdu prospěl.”

Obr. – ZALOŽENÍ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU Alsecco

1 zdivo, 2 lepicí hmota,

3 minerální vata,

4 armovací (výztužná) vrstva: ztužující stěrka

+ výztužná síťovina,

5 talíř hmoždinky,

6 strukturovaná omítka,

7 barevný nátěr,

8 připevnění soklové

lišty, 9 soklová lišta

ZALOŽENÍ TEPELNÉ izolace soklu

10 lepicí hmota,

11 polystyren,

12 hmoždinka,

13 utěsnění proti

vlhkosti,

14 kamenná omítka Multistone

FOTO 1. Narušené části staré omítky byly otlučeny a nerovnosti doplněny vyrovnávací omítkou a začištěny do roviny. Okna i dveře byly přelepeny fólií, aby nedošlo k jejich znečištění nebo poškození

FOTO 2. Ve výšce soklu byly připevněny soklové lišty. Pomocí zubové stěrky byla na desky izolační hmoty nanesena lepicí hmota a desky se ihned kladly na fasádu

FOTO 3. Spoje mezi deskami byly těsné. Styčné spáry se u oken zařezávaly tak, aby nevznikaly v místě rohů fasádních otvorů. V rozích domu se desky překládaly (rohové zazubení)

FOTO 4. Dům ve vatě (tady jde o Rockwool)

FOTO 5. Armovací hmota se nanášela na izolaci v šířce pásu výztužné tkaniny. Na míru ustřižená (s 10 cm přesahy) tkanina byla kladena ihned do armovací hmoty a následně zatřena hladítkem

FOTO 6. Všechny vrstvy byly zpevněny talířovými šroubovacími hmoždinkami, které byly ihned zatřeny armovací hmotou. Přesahy výztužné tkaniny byly odřezány nožem

FOTO 7. Dům “v korzetu” nebo-li v armatuře vyztužené tkaninou

FOTO 8. Rámy oken byly utěsněny APU lištami. Na parapety byla ponechána mezera odizolovaná vlepeným polystyrenem. Po obvodu oken byly nalepeny polystyrenové desky v rozměrech budoucích okenních šambrán

FOTO 9. Na polystyren byla nanesena vrstva armovací hmoty. Do připraveného začištěného ostění byl zasunut parapet z eloxovaného hliníku. Byl připevněn pomocí šroubů a opatřen těsněním

FOTO 10. Dům se strukturovanou omítkou. Ta se provádí pomocí ocelového nerez hladítka

FOTO 11. Na sokl byly lepeny desky z extrudovaného polystyrenu. Tento druh polystyrenu je vhodnější do míst, kde může fasáda přijít do styku s vodou (déšť)

FOTO 12. Byl připevněn zatloukacími hmoždinkami. Pak přišla hydroizolační bitumenová stěrka Waterstop. Mezi soklovou lištu a izolaci soklu byla vložena těsnicí páska na spáry k utěsnění vlhkosti a ještě nanesena spárová hmota

FOTO 13. Na omítku byla válečkem nanesena barva, na sokl natažena umělopryskyřičná omítka s kamenným granulátem Multistone

Zateplujeme dům