U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS

Kategorie: Tržiště | Autor:

Čistírna odpadních vod musí zajistit kvalitu vyčištěné vody splňující požadavky zákonných norem, měla by být uživatelsky příjemná, s nízkými pořizovacími a provozními náklady a její instalace by měla být jednoduchá, aby si ji mohl zákazník provést sám. Veškerá tato kritéria splňují domovní biologické čistírny odpadních vod TOPAS, vyráběné firmou TopolWater, s.r.o. Jedná se o klasické aktivační čistírny, u nichž bylo vhodně vyřešeno automatické udržování optimální koncentrace kalu v aktivační nádrži (obvyklý problém zajištění správné funkce u aktivačních systémů). Odpadní vody natékají do akumulační (vyrovnávací) nádrže, kde se usazují hrubé nečistoty. Odtud se odpadní voda přečerpává vzduchovým čerpadlem do aktivační nádrže, kde dochází k biologickému čištění. Směs vyčištěné vody a kalu je následně načerpávána do dosazovací nádrže, kde čistá voda stoupá k přepadu na pískový filtr a kal se usazuje u dna, odkud propadá zpět do aktivace. Po průtoku pískovým fil-trem, kde se voda zbavuje nejmenších mechanických nečistot, je již naprosto čistá čerpána do odtokového potrubí. Zbytkový produkt čištění, kal, je skladován v samostatné nádrži – kalojemu (součást ČOV) a lze jej použít jako poměrně kvalitní hnojivo. Hlavní předností čistíren TOPAS firmy TopolWater, s.r.o., je automatické udržování optimální koncentrace kalu v čistírně bez nároků na odborný zásah ze strany uživatele. Děje se tak prostřednictvím jednoduchých zařízení, jejichž konstrukční uspořádání je předmětem mezinárodní patentové ochrany jejímž vlastníkem je firma TopolWater, s.r.o. Další předností je vhodnost těchto čistíren i pro instalace u rekreačních objektů s nepravidelným provozem. U systému TOPAS je čistírna funkční i po dobu třech měsíců bez nátoku odpadních vod. Této výjimečné provozní vlastnosti bylo dosaženo automatickým přepínáním provozu ČOV mezi standardním průtočným režimem (při dostatečném přítoku odpadních vod) a udržovacím režimem (při malém či nulovém přítoku), při němž dochází k obnovování bakteriálních kultur. O kvalitě výrobků firmy TopolWater svědčí nejen vzrůstající prodej, mnohá ocenění získaná na mezinárodních výstavách (např. hlavní cena GRAND PRIX ForArch Praha 2001), ale také rostoucí zájem o čistírny odpadních vod TOPAS v zahraničí (Francie, Rusko, Polsko). Pevně věříme, že o kvalitě čistíren TOPAS budeme moci přesvědčit i vás.

Domovní čistírny odpadních vod TOPAS