U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZAHRÁDKA u chaty

Kategorie: Zahrada | Autor: HEL

Styl

Přísloví “dvakrát měř a jednou řež” platí pro majitele malých zahrádek v osadách dvojnásob. Podmínkou úspěchu je totiž dobré plánování. Nejdříve se nám zdá, že je ta zahrádka až příliš malá. Brzy ale zjistíme, že máme co dělat, abychom ji po sobotách a nedělích udrželi v pořádku.

Při zakládání zahrádky u chaty pamatujme především na to, že si tam chceme odpočinout. Odpočinek může být aktivní nebo pasivní. Zahrádky sloužící aktivnímu odpočinku a částečnému samozásobení budou svým uspořádáním podobné zahrádkám u rodinných domků. Ale i zde bychom měli pěstovat rostliny spíše nenáročné. Důležitou podmínkou, která sortiment rostlin koriguje, je spolehlivý zdroj vody. Ale ještě důležitější je čas. V hospodářském období roku totiž máme pro práci v zahradě k dispozici zhruba asi 30-40 víkendů. A z toho je třeba vycházet, aby se práce sudržováním zahrady dala zvládnout i při méně častém dojíždění. Základem výsadby jsou zde zpravidla ovocné stromy. Vybíráme je s ohledem na půdní a klimatické podmínky. Nebudeme se pokoušet pěstovat kiwi, vinnou révu, meruňky a broskve tam, kde sotva vegetuje rybíz, angrešt, švestka a jabloň (například v mrazivých kotlinách severních strání na vysočině a v podhůří). Také třešně a hrušně nepěstujeme výše než do 400 m nadmořské výšky. Musíme přihlédnout i k hladině spodní vody a tam, kde je vysoká, pozemek buď předem meliorovat a nebo zde pěstovat jen mělce kořenící dřeviny. Ze zelenin pěstujeme zejména cibuli, česnek, mrkev, petržel, rajčata iokurky, nebo domácí koření jako majoránku, tymián, libeček apod. Nezapomeneme ani na okrasné rostliny, které soustředíme do prostoru kolem chaty. Je důležité ponechat si pro odpočinek i dostatečnou trávníkovou plochu. Tam, kde má zahrádka sloužit spíše pasivnímu odpočinku , nebudeme vysazovat rostliny vyžadující větší údržbu. Základem této zahrádky bude především trávníková plocha a okrasné dřeviny doplněné květinami. Okrasné dřeviny vysazujeme zejména v blízkosti chaty, aby dotvořily její rámec a po obvodě parcely, kde mají funkci živého plotu. Část trávníkové plochy by měla být zastíněná. Zde můžeme vysadit i několik nenáročných ovocných stromů. V blízkosti lesa použijeme při výsadbě i větší množství jehličnanů. Cest a chodníků děláme co nejméně, poněvadž vyžadují údržbu. Obvykle stačí jedna příchozí cesta. Oplocení volíme co nejméně nápadné a nikdy při zakládání zahrady nezapomínáme na její vhodné začlenění do krajiny.

ZAHRÁDKA u chaty