Desky z třísek

OSB desky byly původně účelovým konstrukčním materiálem. Jejich vlastnosti je však předurčují k mnohostrannému použití. Stále častěji se stávají i originálním doplňkem exteriérů i interiérů.

Z OSB desek je možné postavit víceméně celý dům formou suché, rychlé, nízkoenergetické a ekologické stavby

Název OSB je zkratkou anglických slov „oriented strand board“. Jsou to plošně lisované desky z velkoplošných třísek, fixovaných pojivem z umělých pryskyřic. Ve vnějších vrstvách jsou třísky orientovány rovnoběžně s podélnou osou desky, ve středové vrstvě je orientace třísek kolmo na tuto osu. Třísky jsou ve většině případů vyrobeny ze smrkového nebo borového dřeva. Díky souběžnému působení vysoké teploty a tlaku při výrobě se aktivují chemické složky v lepidle a desky tak získávají své jedinečné rozměrové a pevnostní vlastnosti.

Dovnitř i ven

Výsledný materiál je velmi zajímavý a skýtá široké možnosti použití. Výhodou je například to, že desky netrpí přirozenými vadami rostlého dřeva, neobsahují tedy suky či praskliny. Velikost třísek v povrchové vrstvě umožňuje vyniknout přirozené struktuře a barvě přírodního dřeva.

Příklad zajímavého využití OSB desek v podhledu stropů

Právě zajímavé povrchové struktury si povšimli i někteří architekti. Začali tyto na první pohled velmi „technicky“ působící materiály začleňovat do interiérů či exteriérů natolik viditelně, že se z nich staly originální dekorativní prvky, nahrazující například palubkové obklady či podlahoviny.
Zdánlivě drsná a členitá struktura povrchu OSB desek je totiž po vybroušení a nalakování natolik hladká, že ji lze použít nejen na podlahy, ale i jako materiál k výrobě nábytku.

Dům i králíkárna

OSB desky dodává na trh řada výrobců a jejich kvalita nemívá ve všech případech stejně vysoký standard. Záleží tedy, k čemu se tento materiál chystáte využít. Například Kronospan, který dodává OSB desky mnoha českým prodejcům, upozorňuje na ekologické vlastnosti svých desek z řady OSB SUPERFINISH ECO. Z 95 procent jsou vyrobeny ze dřeva a jsou plně recyklovatelné.
Obecně se kvalitní OSB desky vyznačují dobrými mechanickými vlastnostmi v pevnosti v ohybu, tlaku a tahu. Dokážou dobře tepelně i zvukově izolovat a zároveň mohou být přirozeným regulátorem prostupu atmosférické vlhkosti obvodovou konstrukcí.
Každý řemeslník a stavebník ocení i to, že s OSB deskami se dobře pracuje. Můžete je řezat a opracovávat s vysokou přesností běžným truhlářským nářadím a snadno je spojovat na pero a drážku či fixovat klasickými spojovacími prostředky, například hřebíky, vruty či různými druhy sponek.

Tepelně izolační vlastnosti OSB dostojí i vysokým nárokům

Stavební firmy užívají tento materiál především pro suchou stavbu obytných budov, stejně jako při konstrukcích účelových technických staveb. OSB desky mohou tvořit nosné prvky stropních a střešních konstrukcí staveb a konstrukce vnějších a vnitřních stěn. Díky jejich vlastnostem se například u stěn obejdete bez fóliových parozábran.

OSB desky mohou tvořit nosné a nášlapné vrstvy plovoucích podlah i pohledové obložení stěn a stropů. V případě tohoto použití je možné je lakovat či lazurovat, ale jejich zajímavá struktura vynikne i pod krycím nátěrem.
Vhodné jsou rovněž jako záklopy střech s asfaltovým šindelem a mnoho kutilů je už využilo při stavbě verand, zahradních domků, štítů, různých typů bednění a třeba i kotců a králíkáren.

Vodu rády nemají

Při úvaze o použití OSB desek v exteriérech zajímá řadu stavebníků odolnost tohoto materiálu proti vlhkosti a vodě. Prodejci obvykle nabízejí několik typů OSB desek s různými stupni odolnosti. Nejméně odolné proti vlhkosti jsou desky označované jako OSB 2, nejvíce odolné jsou naopak ty, označované jako OSB 4.

Se sendvičovými konstrukčními panely z OSB desek se snadno pracuje

Proti vodě však OSB desky odolné nejsou. Jejich odolnost je odstupňována vůči vzdušné vlhkosti. Pokud jsou vystaveny dlouhodobějšímu působení vody, projeví se její vliv nejprve v řezných hranách, které pak působením nadměrné vlhkosti bobtnají a zvětšuje se jejich tloušťka.
Při použití OSB desek v exteriéru je tedy třeba zajistit, aby nepřišly do styku s vodou. To je důležité především v případě, že jsou součástí střešních konstrukcí exteriérů staveb, vystavených působení klimatických podmínek. Jejich trvanlivost je v tomto případě závislá na ochraně před přímým působením vody a také na kvalitě krycího nátěru.

Odolnost proti vlhku do jisté míry zajišťuje i samotné složení OSB desek. Ty se vyrábějí z vysušených třísek, na které se nanese pojivo. Jako hydrofobizační látka je užíván tekutý parafín ve formě parafínové emulze.  Parafín zlepšuje odolnost desky proti působení vlhkosti.
Vzhledem k tomu, že desky vykazují určitý stupeň vhkostní roztažnosti i smršťování, nedoporučují výrobci nanášení tenkovrstvých omítkových směsí či lepidel přímo na jejich povrch.

www.kronospan.cz, www.desky-osb.cz/

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: KRONOSPAN, WIKIPEDIA, SHUTTERSTOCK

Desky z třísek