Co s vodním kamenem

Rubrika: Dílna

Přítomnost některých chemických prvků, zejména vápníku a hořčíku v pitné vodě je pro chuť vody a její vliv na lidské zdraví žádoucí, ale má negativní vliv na potrubí, zejména teplovodní.

vodní kámen

Při používání neupravené vody pro provoz ohřevných zařízení dochází po určité době k zarůstání teplosměnných ploch parních kotlů, potrubí i radiátorů tzv. kotelním či vodním kamenem. Ten se tvoří vysrážením minerálních látek, především vápníku, ale i ostatních látek přítomných v neupravené vodě. To způsobuje podstatné omezení vnitřního průměru trubek, a tím zmenšení průtoku vody.

Nejzávažnější je však zhoršení přenosu tepla; to se u teplovodního vytápění projeví snížením výkonu radiátorů a následným poklesem teploty. U zařízení s vyšší provozní teplotou může dojít k tepelnému poškození. Například trubky v kotli se doslova propálí; v zařízeních, u nichž kovové topné části přímo ohřívají vodu (pračky, myčky, varné konvice, bojlery) často dochází k přepálení topného vodiče.

Možnosti odstranění

Aby nedocházelo k těmto jevům, voda používaná k vytápění se zpravidla chemicky upravuje. Vhodné přípravky se mohou do topného systému napouštět přímo a např. roztok Boiler Cleaner G40 v něm necháme cirkulovat po dobu zhruba 2 týdnů a pak jej vypustíme. Použití chemických prostředků k odstranění vodního kamene je velmi rychlou a účinnou metodou, která ale není použitelná na vnitřní části potrubí rozvodu pitné vody ani do kuchyňských spotřebičů, např. varných konvic nebo myček nádobí. U některých spotřebičů je možné použít speciální chemické změkčovací prostředky: do praček změkčovací tablety, do myček změkčovací sůl.

Další možností jak ochránit spotřebiče a potrubí s pitnou vodou je použití fyzikálních metod – magnetických a elektronických změkčovačů vody, které postupně uvolní i již usazený vodní kámen.

Účinnější jsou elektronické odstraňovače. Výhodou těchto přístrojů je řízené magnetické pole, schopné pracovat už od relativně velmi malých průtoků vody. Proměnné elektromagnetické pole způsobuje vysrážení solí, které byly ve vodě rozpuštěny, do miniaturních, okem naprosto neviditelných krystalků, které se již nikde neusazují a nevytváří tak těžko odstranitelný povlak. Na základě tohoto procesu vysrážení lze přetvořit jakkoli tvrdou vodu na vodu měkkou.
Instalace elektronického odstraňovače vodního kamene je velmi jednoduchá, protože není nutný zásah do potrubí, přístroj se montuje na potrubí zvenčí.

TEXT: KAREL ŠTECH, PETR PETŘÍČEK
FOTO: ARCHIV

Co s vodním kamenem