U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ČTENÁŘSKÁ ANKETA O CENU

Kategorie: Anketa | Autor:

Vážení čtenáři,

v tomto vydání našeho časopisu Chatař & chalupář Vám předkládáme anketu a chceme Vás požádat, abyste odpověděli na naše otázky, dotazník z časopisu vyjmuli a zaslali na naši adresu: Časopisy pro volný čas, s. r. o., Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1. Prosíme, obálku označte na viditelném místě heslem ANKETA.

Věříme, že náš dotazník nebudete považovat za nemístnou zvědavost. Chceme prostě lépe poznat, kdo Vy, naši čtenáři, vlastně jste, co Vás zajímá, jaké máte problémy. To vše, abychom dokázali lépe plánovat další články v časopisu Chatař & chalupář. Jako malou pozornost bychom Vám chtěli nabídnout možnost účastnit se losování o TRIMMER 50 v hodnotě 15 990 Kč, který věnuje VARI, a. s. z Libice nad Cidlinou, výrobce a distributor zahradní a farmářské techniky. Pokud budete mít zájem, aby byla Vaše odpověď zařazena do slosování, prosíme, vyplňte i Vaše osobní údaje a adresu. Nebudete-li chtít soutěžit, nemusíte své údaje uvádět. Všem, kteří věnují naší anketě pozornost, předem děkujeme.

Redakce

HRA O KŘOVINOŘEZ V CENĚ 15 990 KČ

Staňte se majitelem báječného pomocníka do každé zahrady!

Čtenářská anketa

Nebude-li uvedeno jinak, zakroužkujte u každé z otázek pouze jednu možnost odpovědi.

1. Jste

Žena    1

Muž    2

2. Kolik je vám let?

do 29    1

30 – 39    2

40 – 49    3

50 – 59    4

nad 60    5

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Základní a nižší než maturita    1

Maturita    2

Vysokoškolské    3

4. Jaké je Vaše sociální postavení?

Řadový zaměstnanec    1

Specialista    2

Řídící pracovník    3

Soukromý podnikatel    4

V domácnosti (mateřská dovolená)    5

Studující    6

Důchodce    7

Ostatní    8

5. Kde bydlíte?

Vlastní dům    1

Vlastní byt    2

Nájemní byt    3

Ostatní    4

6. Vlastníte víkendovou nemovitost? Jakou?

Ano:

Chatu    1

Zahradní chatku    2

Chalupu    3

Rekreační domek    4

Ostatní (uveďte)    5

…………………………………………………………

Ne    6

7. Jaký je měsíční hrubý příjem Vaší rodiny?

do 20 tis.    1

21 – 30 tis.    2

nad 30 tis.    3

8. Jak nejčastěji trávíte víkendy a dovolené? Stanovte číselně pořadí 1 – 6 (1 = nejčastěji):

Cestování v zahraničí   

v tuzemsku   

Sběratelskými a tvůrčími zálibami   

Sportem   

Aktivní činností na chatě nebo chalupě   

Aktivní činností na zahradě   

9. Kolik dnů (víkendů a dnů dovolených) do roka věnujete svému víkendovému obydlí?

…………………………………………………………

10. Trávíte tyto víkendy většinou:

Jen v kruhu rodiny    1

Zvete své příbuzné, známé    2

Společně se sousedy z okolí

chaty a chalupy    3

11. Jakým způsobem se na vaši víkendovou nemovitost dopravujete? Prosíme, uveďte:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

12. Pokud provádíte práce na vaší chatě nebo chalupě, zajišťujete si je většinou:

Sami    1

S pomocí známých a odborníků    2

Svěříte je odborné firmě    3

13. Plánujete v nejbližší době významnější akce spojené s výstavbou, přestavbou nebo údržbou své rekreační nemovitosti?

Ne    1

Jen běžnou údržbu     2

Ano     3

Jakou?…………………………………………..

…………………………………………………………

14. Vybavujete pravidelně svoji dílnu novým ručním i elektrickým nářadím a stroji?

Ano    1

Ne    2

15. Při rozhodování o nákupech nového nářadí či materiálu se řídíte:

Nabídkou v obchodě    1

Reklamou    2

Informacemi získanými studiem

odborné literatury a tisku    3

Doporučeními známých    4

16. Kolik ročně zhruba vynaložíte peněz za nákupy materiálu pro zlepšení exteriéru a interiéru Vaší chaty, chalupy a zahrady?

…………………………………………………………

17. Svou rekreační nemovitost:

Pronajímám    1

Provozuji v ní výdělečnou činnost

(živnost apod.)    2

Užívám pouze ke své vlastní rekreaci    3

18. Jak dlouho již čtete časopis Chatař & chalupář?

toto je první číslo    1

méně než 12 měsíců    2

1 až 3 roky    3

4 až 10 let    4

11 až 20 let    5

déle než 20 let    6

19. Jak získáváte časopis Chatař & chalupář?

Jsem předplatitelem    1

Kupuji ho pravidelně    2

Kupuji ho nepravidelně:

Zaujme-li mě na stánku    3

Na doporučení známých    4

Podle reklamy    5

Z jiných důvodů    6

Půjčuji si ho    7

20. Kolik lidí ho přečte kromě Vás?

…………………………………………………………

21. Jaké další časopisy o bydlení poměrně pravidelně kupujete nebo čtete?

Zahrádkář    1

Bydlení    2

Dům a zahrada    3

Můj dům    4

Naše krásná zahrada    5

Domov    6

Střecha nad hlavou    7

Náš útulný byt    8

Udělej si sám    9

Praktik    10

Moderní byt    11

Nový byt    12

Receptář    13

Další (uveďte)…………………………………

20. Které z oblastí informací v časopise Chatař & chalupář Vy osobně přikládáte největší význam – je pro Vás nejdůležitější?

(pozn. Pro přehlednost v závorce uvádíme název rubriky)

Inspirace (Návštěva, Venkov, Doma)    1

Praktické rady a návody (Stavení, Dílna, Zahrada, Z kuchyně, Zdraví)    2

Testy výrobků a přehled na trhu

(Peníze, Oznamovatel)    3

Obecný přehled (Aktuálně, Nakonec,

Právo)    4

Zábava (Víkend)    5

Inzerce, kontakty na firmy    6

23. Když se zamyslíte nad časopisem Chatař & chalupář, kterou z výše uvedených funkcí (viz otázka 22) splňuje podle Vás osobně Chatař a chalupář především?

…………………………………………………………

24. Kolik z článků či materiálů publikovaných v obsahu Chataře & chalupáře obvykle přečtete?

Všechny    1

Většinu    2

Většinou pouze některé    3

Časopis jen prolistuji    4

25. Pokud máte možnost srovnat časopis Chatař & chalupář po obsahové stránce s minulými ročníky, řekl/a byste, že se celkově:

Výrazně zhoršuje    1

Spíše zhoršuje    2

Zůstává na přibližně stejné úrovni    3

Spíše se zlepšuje    4

Výrazně zlepšuje    5

Nemohu posoudit    6

26. Které rubriky a podrubriky považujete Vy osobně za nejzdařilejší, tj. přinášející pro Vás nejvíce potřebné a zajímavé informace?

(Vyberte max. pět rubrik.)

Návštěva    1

Aktuálně    2

Právo    3

Peníze    4

Venkov    5

Stavení    6

Dílna    7

Doma    8

Zahrada    9

Hobby    10

Z kuchyně    11

Příroda    12

Oznamovatel    13

Nakonec    14

Zvláštní nabídka    15

Inzerce, kontakty na firmy    16

27. Která témata jsou pro Vás nejzajímavější a rád/a byste se s ním na stránkách časopisu Chatař & chalupář setkal/a?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

28. Považujete současnou grafickou úpravu časopisu Chatař & chalupář za:

zdařilou    1

vyhovující    2

nevyhovující    3

a proč…………………………………………….

29. Co v časopise Chatař a chalupář postrádáte?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

ČTENÁŘSKÁ ANKETA O CENU