U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Co byste měli vědět před odjezdem na dovolenou

Kategorie: Zajímavosti | Autor:

Cestovní kanceláře mají ke svým klientům nejen povinnost uzavřít smluvní pojištění; ze zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a dalších zákonných norem vyplývají i další. CK jsou povinny před uzavřením cestovní smlouvy úplně a řádně informovat nejen o termínu zahájení a ukončení zájezdu a podmínkách placení odstupného při odstoupení od smlouvy, ale také o druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy), ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti), předpokládané trase cesty včetně časů a míst zastávek a pasových a vízových formalitách.

Co byste měli vědět před odjezdem na dovolenou