U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2011

Kategorie: Právo | Autor:

Publikace obsahuje 37 předpisů k 1. 1. 2011, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony byly novelizovány; důležité změny se týkají náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (21 dnů), zvyšování důchodů, sazeb pojistného. Do publikace byly zařazeny 4 nové prováděcí předpisy. Předpisy o penzijních fondech jsou součástí ÚZ Cenné papíry. Více informací na www.socp.sagit.cz.

Sagit, 352 stran, cena 139 Kč

Popisy k obrázkům

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ 2011