U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Čím natřít chatu?

Kategorie: Dílna | Autor: tt

PORADNA

Naše chata srubového typu byla původně opatřena olejovým venkovním lakem, ten je však působením slunečního záření popraskaný a nesoudržný, zejména na štítu chaty, který je obrácen k jižní straně.

(J. T., Branžež)

Působením povětrnostních vlivů všechny laky a barvy vysychají, jejich povrch praská, pigmentované nátěry “křídují” a odpadávají. Střídání slunečního záření a vlhka zkracuje životnost nejen nátěrů, ale i dřeva, takže je nutno je ošetřovat. Vedle oblíbených syntetických lazurovacích prostředků (Luxol, Luxonol, Kralux, Loxul, Baloxul), které však dřevo ztmavují (kromě bezbarvých, které však nejsou určeny pro venkovní nátěry), je možno použít i jiné nátěrové materiály. Buď transparentní laky (napouštěcí fermež O 1000, olejový lak O 1108 CHATOL, lesklý syntetický bezbarvý lak LOVOFERM, syntetický bezbarvý lak “lodní” S 1119, Tixolak S 1091, Syntecol S 1002, z dovážených Bondex Wood Stain, Consolan, Oversol, Sadolin Classic, Valtti Color, Miranol, Unica Super. Pod tyto vrchní laky je nutno dřevo napustit ohřátou fermeží nebo některým ze světlých lazurovacích laků. V případě, že netrváte na přírodní barvě dřeva, je vhodné jako základovou barvu nanést syntetický základ S 2070 (pod názvem Primer plus nebo Pragoprimer). Pro vrchní nátěr použijeme email syntetický univerzální S 2071 (lesklý), S 2075 (matný) nebo tixotropní S 2095. Pro všechny tyto nátěry a na mytí štětců je potřebné ředidlo S 6006. Vždycky po úplném zaschnutí předešlého nátěru se natřená plocha přebrousí brusným papírem o zrnitosti asi 150 až 180.

Čím natřít chatu?