U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

O železných mužích

Kategorie: Na úvod | Autor: Marie Rubešová

Divíte se, proč hovoříme o této sportovní disciplíně, nutící borce k plavání, běhu a jízdě na kole, místo abychom se těšili, že bude svět zase jeden květ? Nedivte se, vše souvisí se vším. Železní muži jsou totiž obdobou ledových mužů Pankráce, Serváce a Bonifáce. Ono méně známé označení dnů 12., 13. a 14. května má původ v dvojjazyčném česko-německém prostředí chybným překladem slova. Eismänner (ledoví muži) byli v hovoru zaměněni za Eisenmänner (železní muži). Navzdory záhřevnějšímu názvu však i oni předpovídají obecný pokles teplot až mrazíky, a také vláhu, která zase souvisí se zakládáním klásků obilovin; hojně zalévány jsou delší a seřadí se do nich více zrnek. A protože vše souvisí se vším: Studený (potažmo deštivý) máj – v stodole ráj. Po dubnu, který rádi zveme aprílem, si i květen po staletí udržuje své krásné druhé jméno: máj. Vysvětlení se v tomto případě nabízí samo, v měsíci květů a lásky stavěli chlapci svým vyvoleným po okna májky. Bývaly to odkorněné kmínky, jejichž vrcholek zdobilo kolo ověnčené chvojím a pentlemi. Některé bývaly, jak lze zahlédnout ve starých filmech nebo knihách (a na Slovensku i v reálu), pěkně vysoké. Mladík tak podával své milé nejen doklad lásky, ale i tělesné zdatnosti. Říkaly jsme si tuhle s děvčaty, že takových, kteří by dovedli porazit a opracovat kmen, přivláčet ho do vsi a vztyčit, je čím dál míň. Prý není čas sportovat. V pracovních dnech se dnes opravdu pracuje – a o víkendech přece chlapi musí na chatě či chaloupce odpočívat, pivko popít… A tak pro naše laskavé čtenáře “silného pohlaví” připravujeme v rubrice Zdraví sérii článků o tom, jak i o víkendu posilovat, jak pomalu a jistě nahradit pneumatiky muskulaturou. Jestli máte dojem, že jsme vybočili z májového tématu, přečtěte si znovu titulek. Vše souvisí se vším.

O železných mužích