U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Chladný v létě, teplý v zimě

Kategorie: Teplo domova | Autor:

Liapor – praktický pomocník při stavbě a rekonstrukci. Tak zněl titulek příspěvku, ve kterém jsme vás letos v srpnu v příloze tohoto časopisu “Střechy a podkroví” seznámili s použitím lehkého keramického kameniva Liapor při opravách a modernizacích stávajících objektů i v novostavbách.

Vzhledem ke svým vynikajícím stavebně fyzikálním vlastnostem se Liapor už běžně využívá jako tepelně a zvukově izolační vrstva ve stropních a podlahových konstrukcích v podobě volných i pojivem zpevněných zásypů. Je považován za ideální podsypový materiál s nízkou hmotností, což při uplatnění ve stropní konstrukci znamená její značné odlehčení. Tím však aplikace Liaporu nekončí. Naopak -jako osvědčená a ekologická stavební hmota je základem pro výrobu nejen lehkého Liaporbetonu, ale také zdicího stavebního systému Liapor s výbornými tepelně akustickými a akumulačními vlastnostmi.

Stěna, která tiše hřeje

Není třeba připomínat, že náklady na vytápění objektu jsou ovlivňovány kvalitou a vlastnostmi všech materiálů, prvků a dílů použitých při stavbě každého domu. Také proto se neustále zvyšují požadavky na tepelně izolační schopnosti stavebních konstrukcí. Lias Vintířov vyrábí a dodává ucelený sortiment tvarovek z Liaporu pro veškeré svislé konstrukce a všechny typy staveb pro jednovrstvé zdivo i zděné konstrukce s přídavnou tepelnou izolací. Stěny Liapor zajišťují v každém ročním období správné vnitřní klima, jsou tepelně izolační, ale současně teplo akumulují a bezpečně tak vyrovnávají teplotní výkyvy vnějšího prostředí. Na náš trh byla v roce 2003 uvedena světová novinka – nový zdicí prvek – tvarovka Liapor SL, určená těm stavebníkům, kteří dávají přednost jednovrstvému zdivu s vysokými tepelně izolačními parametry bez přídavné izolace. Tvarovka Liapor SL má při tloušťce omítnuté stěny 43 cm’hodnotu tepelného odporu až 4,4 KW1-zdivo z těchto tvarovek dosahuje doporučených hodnot součinitele tepelné vodivosti už při tloušťce 36,5 cm neomítnuté stěny a je tedy vhodné i pro objekty s nízkou spotřebou energie.

Hlavní přednosti nové zdicí tvárnice

* Tvárnice Liapor SL se vyznačuje zcela novou koncepcí spočívající ve vyplnění dutin velmi lehkým tepelným izolantem.

* Základní rozměr tvarovky odpovídá tradiční tloušťce zdiva – 365 mm. Kromě základní délky 250 mm se vyrábí tvárnice zkrácená (l 25 mm) a prodloužená (365 mm).

* Tvárnice jsou rozměrově přesné, na pěti ze šesti stran uzavřené. Pro zdění se doporučuje použít velmi lehké malty (např. Hasit 121), styčné spáry se zazubením se nemaltují.

* Tvárnice Liapor splňují a převyšují požadované hodnoty stanovené normou, což znamená možnost úspory energie na vytápění.

* Tvárnice Liapor SL přináší na stavební trh zcela nové možnosti pro zděné konstrukce – umožňuje použití jednovrstvého zdiva

i při zvýšeném požadavku na tepelný odpor obvodových stěn.

Tradiční jednovrstvé zdivo s garantovanou dlouhou životnosti a funkční spolehlivosti má stále své opodstatnění v konkurenci jiných technologických variant. Tvárnice Liapor SL se díky svým vlastnostem stává prakticky nejlepším produktem ve třídě zdicích tvarovek pro jednovrstvé zdivo. Že tomu tak skutečně je, potvrzuje udělení Ceny Inovace roku 2003, kterou výrobek získal od Asociace inovačního podnikání.

Informace a úplný výrobní sortiment najdete na firemních internetových stránkách: www.liapor.tz

Chladný v létě, teplý v zimě