U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ČTENÁŘSKÁ ANKETA Chatař & chalupář o 3 ceny

Kategorie: Volný čas | Autor: redakce

Milí čtenáři,

v tomto vydání časopisu Chatař & chalupář vám předkládáme anketu a chceme vás požádat, abyste odpověděli na naše otázky. Možná si vzpomínáte, že jste před více jak třemi lety na podobné otázky odpovídali. I tentokrát chceme zjistit, jací vy, naši čtenáři, jste a co vás zajímá, abychom mohli časopis připravovat podle vašich představ. Prosíme, abyste odpověděli na naše otázky a vyplněný list odstřihli a poslali na adresu Časopisy pro volný čas, s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4 s označením ANKETA v levém rohu obálky. Ze všech ofrankovaných dopisů s vyplněnou zpáteční adresou, došlých do 31. 10. 2004 vybereme 3 s nejzajímavějšími odpověďmi na otázky 28. a 29. a odměníme je hezkými cenami. Výherce oznámíme v č. 12/2004.

1.   Jste

   žena   
   
   1

   muž   
   
   2

2.   Kolik je vám let?

   do 29   
   
   1

   30-39   
   
   2

   40-49   
   
   3

   50-59   
   
   4

   nad 60   
   5

3.   Vaše nejvyšší ukončené vzdělání je

   základní a nižší než maturita   1

   maturita    
   2

   vysokoškolské   3

4. Jste

   řadový zaměstnanec   
   
   1

   vedoucí pracovník   
   
   
   2

   soukromý podnikatel   
   
   3

   v domácnosti (mateřská dovolená)   4

   studující   
   
   
   
   5

   důchodce   
   
   
   
   6

   ostatní   
   
   
   
   7

5.   Kde bydlíte?

   vlastní dům   
   
   1

   vlastní byt   
   
   2

   nájemní dům nebo byt   3

   ostatní   
   
   4

6. Jaký je měsíční hrubý

příjem vaší rodiny?

   do 20 tis. Kč   
   1

   od 20 do 40 tis. Kč   2

   nad 40 tis. Kč   
   3

7. Jakou vlastníte víkendovou nemovitost?

   chatu   
   
   
   1

   zahradní chatku   
   2

   chalupu   
   
   3

   rekreační domek    
   4

   ostatní    
   
   5

   nevlastním   
   
   6

8.   Kolik dnů do roka pobýváte na svém víkendovém obydlí?

9.   Jaká je nejčastější náplň vašeho pobytu ve víkendovém obydlí?

   stavební a dílenské práce   1

   zahradničení   
   
   2

   rekreace a sport   
   
   3

   jiné (uveďte)   
   
   4

10.   Pokud provádíte stavební práce na chatě nebo chalupě, zajišťujete si je většinou

   sami   
   
   
   
   1

   s pomocí známých

   nebo řemeslníků   
   
   2

   zadáte je odborné firmě   
   3

11.   Plánujete v nejbližší době významnější akce spojené s výstavbou, modernizací

nebo údržbou své rekreační nemovitosti?

   ne   
   
   
   
   1

   jen běžnou údržbu   
   
   2

   ano   
   
   
   
   3

   jakou?.

12.   Nakupujete do svojí dílny nové ruční i elektrické nářadí a stroje?

   ano, i neplánovaně   
   1

   ano, jen co je nezbytné   
   2

   nářadí si půjčuji

   (od známého, z půjčovny)   3

   ne, dílnu mám vybavenou   
   4

   dílnu ani nářadí nevyužiju   5

13.   Při rozhodování o nákupech nového vybavení, materiálu

   či nářadí se řídíte:

   nabídkou v obchodě   
   1

   reklamou   
   
   
   2

   doporučením od známých   
   3

   informacemi z našeho časopisu   4

14.   Nakupoval jste nebo si objednával službu někdy na základě informací získaných z Chataře & chalupáře?

   ano   
   
   
   
   1 (uveďte)

   ne   
   
   
   
   2

15.   Jak dlouho již čtete časopis Chatař & chalupář?

   mám všechna čísla   
   
   1

   déle než 15 let   
   
   2

   3 až 15 let   
   
   
   3

   1 až 3 roky   
   
   
   4

   méně než 12 měsíců   
   5

   toto je první číslo   
   6

16. Jak získáváte časopis Chatař & chalupář?

   jsem předplatitelem   
   1

   kupuji ho pravidelně   
   2

   kupuji ho nepravidelně:

   náhodně   
   
   
   3

   zaujme-li mě titulní strana   4

   zaujme-li mě obsah   
   5

   půjčuji si ho   
   
   6

Otázky 17. – 21. jsou pro čtenáře, kteří nejsou předplatiteli:

17. Kupujete časopis

   vždy ve stejném obchodě   
   1

   náhodně   
   
   
   2

18.   Časopis Chatař & chalupář

   seženete vždy snadno   
   1

   míváte problémy ho sehnat   2

19.   V jakém typu prodejny Chatař & chalupář kupujete?

   v klasické trafice   
   1

   v obchodních řetězcích nebo

   tam lokalizované prodejně   2

   ve smíšeném obchodě   
   3

20.   Uvažujete o předplatném?

   ano   
   
   
   
   1

   ne   
   
   
   
   2

21. Co by vás k předplácení časopisu Chatař & chalupář mohlo motivovat?

22. Kolik lidí si Chatař & chalupář přečte kromě vás?

23. Jaké další časopisy o bydlení, zahradě a volném času poměrně pravidelně kupujete nebo čtete?

   Domov   
   
   
   
   1

   Zahrádkář   
   
   
   2

   Receptář   
   
   
   3

   Recepty prima nápadů   
   4

   Bydlení   
   
   
   5

   Praktická žena   
   
   6

   Naše krásná zahrada   
   7

   Dům a zahrada   
   
   8

   Můj dům   
   
   
   9

   Living   
   
   
   10

   Dům a byt   
   
   
   11

   Pěkné bydlení   
   
   12

   Udělej si sám   
   
   13

   Flora na zahradě   
   
   14

   pravidelné přílohy v denících   15

   další (uveďte)……

24.   Z výše uvedených titulů mi nejvíc vyhovuje (stačí číslo)

25.   Kterou část – rubriku časopisu Chatař & chalupář máte nejradši?

   Návštěva (reportáže z návštěv)   
   1

   Speciál    
   
   
   
   
   2

   Právo (výklad zákonů

   a právní poradna   
   
   
   
   3

   Stavba (praktické rady

   z oblasti stavby   
   
   
   
   4

   Dílna (praktické rady kolem

   kutilství, dílny, nářadí, nástrojů)   
   5

   Tržiště, Hospodaření (přehled

   na trhu   
   
   
   
   
   6

   Zahrada (zahradní architektura,

   pěstování, zahradní náčiní   
   
   7

   Čtení pro volný čas (hobby,

   vaření, příroda, zajímavosti,

   tipy na výlety, fejetony   
   
   8

   Inspirace (nápady a tipy

   do domácnosti i zahrady)

   Křížovka a další soutěže   
   
   9

   Inzerce   
   
   
   
   
   10

   Jiné (uveďte)

26.   Kolik článků v časopise Chatař & chalupář obvykle přečtete?

   všechny   
   
   
   
   
   1

   většinu   
   
   
   
   
   2

   asi polovinu   
   
   
   
   3

   méně než polovinu   
   
   
   
   4

   časopis jen prolistuji   
   
   
   5

27.   Které informace a články jsou pro vás nezajímavé a nečtete je nikdy?

28. Co v časopise postrádáte?

29. Chcete redakci něco vzkázat?

1. Sekačka Honda Izy od firmy VARI-HONDA

2. Topinkovač Noblesse od firmy ETA

3. Sada plochých dlát od firmy NAREX BYSTŘICE

ČTENÁŘSKÁ ANKETA Chatař & chalupář o 3 ceny