U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Bramac – ochránce našich střech

Kategorie: Komerční prezentace | Autor:

Nabídka výrobců střešních krytin této značky se jako každoročně opět rozšiřuje. Díky tomu, že je firma Bramac střešní systémy spol. s r.o. dceřinou společností rakouské firmy Bramac Dachsysteme International, GmbH, může využívat i výsledků jejího nepřetržitého výzkumu v oblasti inovace.

Letos zjara přichází s několika velmi zajímavými no-

vinkami, které umožňují zlepšení vlastností klíčových konstrukčních prvků střech. V první řadě se však zmíníme o novince, která přináší zcela novou kvalitu do základního sortimentu, novince, jež v současné nabídce nemá na trhu konkurenci.

Protector

= pětinásobná ochrana

Jak už jsme naznačili v titul-

ku, výraz “protector” znamená v češtině ochránce. Toto jméno pro novou povrchovou úpravu některých typů střešních tašek Bramac nebylo vybráno náhodou. Ke dvěma stávajícím vrstvám, jimiž tento výrobce ošetřuje povrch betonových tašek běžně, přibyla další vrstva, která nejen chrání obě předchozí, ale výrazně a dlouhodobě omezuje působení přírodních vlivů. Při její aplikaci totiž dochází působením chemicko fyzikálních vazeb s podkladem k zaplnění veškerých pórů a vyhlazení povrchu. Má to efekt hned v pěti směrech.

Chrání krytinu:

* před zašpiněním, a to dokonce i před neviditelnými agresory, jako jsou průmyslové a automobilové zplodiny a kyselé deště,

* před mechem a řasami, které nemají šanci se na hladkém povrchu tašek udržet,

* proti běžným povětrnostním vlivům, zejména otěru a oděru, které mohou působit sníh, mráz, vítr nebo déšť,

* proti vlivům znehodnocujícím barvu krytiny, která si zachovává i po mnoha letech svůj původní tón,

* před extrémními vlivy životního prostředí, tedy prudkými výkyvy teplot, krupobitím či průtržemi mračen.

Zázrak téměř zdarma

Přestože jde o novou technologii, která byla spojena s velkými investicemi, dochází v porovnání s klasickou úpravou jen k minimálnímu zvýšení ceny tašek opatřených povrchem Protector. Jde maximálně o 5 procent, což je s ohledem na kvalitativní skok v mnoha směrech skutečně zanedbatelné. Novou povrchovou úpravu střechy si můžete dopřát, pokud si ze sortimentu Bramac vyberete Alpskou tašku v provedení normal i Classic a Římskou tašku (ve všech barevných verzích). Při uplatnění této superochranné technologie budou tašky na rubové straně opatřeny i dvěma vrstvami nástřiku proti zlomu a také speciálními pásky, které je ochrání před poškozením při dopravě. Nová povrchová úprava Protector, která se bezpochyby stane hitem stejně jako loňská novinka taška Bramac MAX (zejména díky velikému zájmu o tento výrobek, s nímž je 200 m2 velká střecha o celou tunu lehčí, než při použití ostatních tašek, stoupl oproti předchozímu roku obrat firmy na 1,096 mld. Kč, tedy o 11 milionů), byl iniciován potřebami praxe, zájmem o výrobek, který by se méně špinil a déle si udržel svou barevnost. Snaha zdokonalit nabídku a uspokojit či dokonce předvídat požadavky klientů inspirovala i další kroky inovace.

Pro spokojenost klientů

Novinek z oblasti příslušenství a specialit střešního systému Bramac je dokonce osm. Začneme u betonových výrobků. Hromosvodová taška a hromosvodový hřebenáč jsou dnes nejbezpečnějšími prvky pro instalaci hromosvodu a jeho vedení na střešní krytině. V betonovém nálitku o výšce 30 mm je na základní tašce vsazena podpěra, vyrobená z nerezavějící oceli. Vodič vedení bleskosvodu je k ní připevněn ve vzdálenosti 70 mm od povrchu krytiny. Stejným způsobem je opatřen hřebenáč, který se připevňuje běžným způsobem pomocí příchytek. Tyto nové úpravy nenarušují celistvost střechy (dosud bylo nutné tašku vždy prorazit a bylo nebezpečí protékání); i na tyto nové výrobky se vztahuje třicetiletá záruka a podmínky její platnosti. Betonová uzávěra hřebene slouží k ukončení hřebene sedlových střech při pokládání hřebenáčů nasucho. Na jejich užší straně se přikládá shora, na širší straně pod hřebenáč. Jde o estetické zakončení hřebene, které rovněž zamezí vlet ptáků. Větrací pás nároží zn. Metalroll je vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Zaručuje spolehlivé překrytí krytin s mohutnou příčnou profilací. Velmi snadno se tvaruje. Díky způsobu uložení pásu je zcela eliminováno nebezpečí průniku polétavého sněhu nebo větrem hnaného deště – při zachování maximální účinnosti odvětrání. Profilované pozinkované úžlabí, barevně sladěné s krytinou, má po obou stranách 5 podélných prolisovaných drážek, které výrazně zvyšují jeho nosnost (testy prokázaly nosnost do 5 800 N). Zcela tak odpadá běžně vyžadované bednění nebo podpěrné laťování. Úžlabí se připevňuje pouze pomocí hřebíků. Těsnicí páska pod kontralatě je vyrobena z butylkaučuku o šířce 5 cm. Přilepuje se na difuzní fólii nad krokvemi v místě, kde budou následně přibity kontralatě (zamezuje prosakování dešťové vody fólií kolem hřebíků). Páska se používá i na zakrytí spon, jimiž byla fólie pomocně připevněna ke krokvím. Difuzní fólie Bramac UNI je inovovaným výrobkem; oproti klasické fólii má navíc čtvrtou vrstvu, výztužnou síť, jež zlepšuje její technické vlastnosti. Může být použita u dvouplášťových i tříplášťových střech (vždy je nutno zajistit odvětrání vzduchové vrstvy).

FOTO 1 – Větrací pás nároží

FOTO 2 – Hromosvodový hřebenáč

Bramac – ochránce našich střech