U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Broušená cihla

Kategorie: Tržiště | Autor:

Zdivo z broušených cihel nabízí řadu výhod. Tzv. tenkovrstvé zdění je oproti klasickému postupu rychlejší, přesnější, zdivo dříve vysychá a díky minimální spotřebě malty se též snižují celkové náklady na výstavbu. To je umožněno přesným zbroušením všech cihel na jednotnou výšku, kdy ložné spáry pak mohou mít tloušťku pouhý 1 mm. POROTHERM 45 CB je v sortimentu broušených cihel společnosti Wienerberger již čtvrtým výrobkem. Od svých předchůdkyň se liší především šířkou (rozměry 450 x 250 x 249 mm), díky níž je vhodná pro jednovrstvé obvodové nosné i nenosné zdivo tloušťky 450 mm s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Pro doplnění zdiva na koncích stěn a v ostěních lze využít tzv. půlky – cihly POROTHERM 45 CB (450 x 125 x 249 mm), pro jednoduché řešení rohů při dodržení vazby zdiva jsou určeny tvárnice POROTHERM 45 R CB (450 x 200 x 249 mm). Při zakládání staveb a zaučení postupů zdění výrobce zájemcům nabízí technologické poradenství odborných pracovníků. Na 1 m2 zdiva, které lze pořídit za 1162 Kč bez DPH, je potřeba 16 kusů cihel a 5,4 litru speciální malty pro tenkovrstvé zdění. (Malta se dodává zároveň s cihlami a je v ceně cihel; její spotřeba klesá v porovnání se zděním nebroušených cihel o 84 %.) Cihla váží cca 19 kg.

Popisy k obrázkům

Broušená cihla