U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

PŘÍBRAMSKÉ VÝLETY

Kategorie: Nakonec | Autor: ra

Nejznámějším výletním cílem Příbrami je bezesporu poutní místo Svatá Hora. Chceme vás upozornit i na další zajímavosti vhodné pro poznávací cesty.

Příbramský zámeček

Nepříliš nápadný objekt tzv. příbramského zámečku nechal postavit kolem poloviny 14. století jako původní gotickou tvrz arcibiskup Arnošt z Pardubic. V 17. století za arcibiskupa F. M. Sobka z Bilenberka byla tvrz rozšířena na zámek, jenž se stal od poloviny 19. století sídlem věhlasné báňské akademie. Dnes je kromě městského úřadu sídlem Galerie Františka Drtikola se stálou expozicí, věnovanou životu a dílu tohoto světoznámého fotografa, příbramského rodáka. Expozici doplňují pravidelné výstavy výtvarného umění a regionální historie. Otevřeno je celoročně.

Hornické muzeum na Březových Horách

Okresní muzeum Příbram – Březové Hory je největším hornickým muzeem v České republice a zároveň unikátní technickou památkou. Je situováno v areálu vzniklém v průběhu 18. a 19. století na místě středověkého stříbrného dolu. Komplex provozních budov a zařízení rudných dolů obsahuje těžní věže, cáchovny, šachetní a správní budovy, obydlí horníků v podobě typického hornického domku, stylovou hornickou hospodu a skanzen důlní techniky včetně historického žentouru. V areálu tří historických šachet je celkem 24 stálých expozic – v bývalém Ševčinském dole je mimo jiné umístěna atraktivní expozice svislé důlní dopravy, ve Vojtěšském a Annenském dole jsou zpřístupněny staré podzemní prostory, Prokopskou štolou se lze projet důlním vláčkem k nejhlubší jámě březohorského revíru (1600 m). Zajímavostí jsou parní těžní stroje Breitfeld-Daněk na dolu Anna z roku 1914 a na dolu Vojtěch z roku 1889. Muzeum je otevřeno celoročně. Pro vážné zájemce nabízí možnost vlastního sběru mineralogicko-geologických vzorků.

PŘÍBRAMSKÉ VÝLETY