Lázeňské pobyty

Popíjení minerální vody z vřídla je klasikou lázeňských pobytů nejen v Karlových Varech

Někdy chceme jen relaxovat pod dohledem odborníků, jindy je lázeňská péče nezbytnou součástí léčebného procesu při chronických onemocněních, po úrazech, operacích apod. Je tedy dobré vědět, za jakých podmínek máme nárok na její hrazení zdravotní pojišťovnou.

Zatímco v prvním případě si lázně musíme financovat z vlastních prostředků, v druhém, kdy je absolvujeme během pracovní neschopnosti, máme za určitých okolností nárok na plné hrazení pojišťovnou. Je tu ještě třetí možnost, kdy pojišťovna přispívá pouze na léčebné procedury. Absolvování léčebné péče „na pojišťovnu“ má pevná pravidla, jejichž nedodržením se můžeme o bezplatný pobyt připravit. Měli bychom se proto s nimi obeznámit, jakmile začneme o návštěvě lázní vážně uvažovat.

Pravidla lázeňské péče

Cesta do lázní začíná u praktického lékaře. Ten na základě doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci vybere lázně specializující se na dané onemocnění a vystaví návrh na lázeňskou péči, buď komplexní, nebo příspěvkovou. Vše musí následně posvětit revizní lékař zdravotní pojišťovny, u níž jsme registrováni. Pojišťovna návrh poté odešle přímo lázním, jež si pacienta samy předvolávají k nástupu. Platí přitom, že pojištěnci může hrazený pobyt podle platné legislativy poskytnout výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče. Pokud budeme na léčbu ve zdravotnickém zařízení pouze docházet z domova nebo hotelu, půjde o péči ambulantní a ta se řídí jinými pravidly.

Odborná masáž pomůže uvolnit svaly

Křížkové lázně a příspěvková forma

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče, lidově zvaná „lázně na křížek“, je pojištěnci hrazena jen tehdy, jde-li o nezbytnou součást léčebného procesu. Je indikována podle příslušných zákonných norem definovaných indikačním seznamem – příloha č. 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění. V tomto případě nám zdravotní pojišťovna uhradí jak náklady na léčení, tak ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Chceme-li si užít luxusu nadstandardního ubytování, musíme sáhnout do vlastní peněženky.
Jako druhá se nabízí příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče, u níž zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení, všechny ostatní výdaje za lázeňský pobyt si musíme zaplatit sami.

Jak se nepřipravit o hrazený pobyt

Nejdůležitější je, ohlídat si zákonem daný termín nástupu do lázní, aby návrh neztratil platnost. U komplexní lázeňské péče v I. pořadí naléhavosti, například jedná-li se o překlad z nemocničního lůžka na lůžko v lázeňském zařízení, musí pacient do lázní nastoupit do jednoho měsíce od data vystavení návrhu ošetřujícím lékařem. U pořadí naléhavosti II. musí být dodržen termín nástupu nejpozději do tří měsíců od data vystavení návrhu. Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči je stanoven termín nástupu léčení nejpozději do šesti měsíců od data vystavení návrhu.
Při nenastoupení léčby nebo při jejím předčasném ukončení uznává pojišťovna jako důvod pouze úmrtí v rodině, ošetřování člena rodiny nebo onemocnění neslučitelné s lázeňskou léčebně rehabilitační péčí. Ostatní případy jsou považovány za svévolné porušení léčebného režimu a v takovém případě je pojištěnec povinen uhradit zdravotní pojišťovně, která ho na lázeňské léčení vyslala, veškeré náklady za škodu způsobenou znehodnocením objednané zdravotní péče.

Samoplátce

Investice do zdraví je bezesporu tou nejlepší ze všech, neboť bez něho jsou nám všechny „světské statky“ k ničemu. Proto bychom pobyt v lázních neměli vynechat, i když nám na něj z nějakých důvodů pojišťovna nepřispěje. Neměli bychom ani čekat na moment, kdy naše tělo nebude správně fungovat, ale poohlédnout se po vhodné léčebné péči již při prvních výstražných signálech, které nám vyšle.
Návratem k osvědčeným přírodním postupům a využíváním staletími prověřeného léčebného efektu přírodních léčivých zdrojů dopřejeme svému tělu i podle vyjádření lékařů péči výrazně šetrnější, než je medikamentózní léčba či radikální lékařský zákrok. Lázeňský nebo wellness pobyt nám navíc pomůže pozitivně naladit naši mysl.

Co lázně nabízejí

České lázeňství je ve světě pojmem. Proslulost si získalo kvalitní lékařskou péčí a progresivními léčebnými a rehabilitačními metodami. Díky vysoce kvalifikovanému personálu má i nejvyšší počet úspěšně absolvovaných certifikací v rámci zemí Evropské unie.
To vše by samozřejmě nebylo možné bez štědrosti přírody. Česká republika disponuje stovkami přírodních léčivých pramenů a bohatými nalezišti peloidů, což je směs kvalitního humusu a přírodních látek s léčivými účinky používaná pro bahenní koupele a zábaly, dále zdroji přírodních zřídelních plynů i místy s příznivým klimatem.
Bonusem téměř všech lázeňských center je i mimořádně čisté ovzduší a okolí většiny lázeňských míst láká k procházkám a turistice. Běžné lázeňské procedury si můžeme doplnit různými preventivními procedurami, wellness, hubnoucími, antistresovými či zkrášlovacími programy. Lázeňským hostům jsou k dispozici bazény, fitness centra, tenisové kurty, půjčovny kol a řada dalších sportovních a kulturních aktivit, takže nemusíme mít obavy, že se ve volnu mezi procedurami budeme nudit.

Dejte na odborníky

O výběru konkrétních lázní a procedurách bychom se i jako samoplátci měli vždy poradit se specialistou.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Lázeňské pobyty