U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

CO JE LEPŠÍ?

Kategorie: Stavba | Autor: ml ve spolupráci s firmou SWN Moravia, s.r.o.

Porovnání celodřevěného samonosného schodiště a betonového schodiště s dřevěným obkladem

Každý není schopen si schodiště vyrobit sám, ať už se jedná o celodřevěné nebo betonové. Toho, kdo by se rád obrátil kvůli návrhu, výrobě a montáži na specialisty a rozhoduje se, jaké schody pořídit, bude určitě zajímat porovnání finančních nákladů na obě schodišťové varianty (1. celodřevěné samonosné schodiště, 2. betonové, obložené dřevem). Ještě než se podíváme na číselné údaje, připomeňme, že stojí za to si uvědomit, že dobrý výsledek závisí jak na originalitě návrhu, tak na kvalitě provedení a materiálovém řešení. Požádali jsme odborníky z firmy specializující se na výstavbu a montáž schodišť o cenové porovnání. Jak to dopadlo? Ve většině případů jsou finanční náklady zhruba stejně vysoké. U betonového schodiště ale mohou narůst až o 20 % oproti celodřevěnému. Tento nárůst souvisí s náročností a objemem ruční práce při montáži obložení (zda jde o montáž jen stupnic či stupnic a podstupnic), s náklady na projekt, který je u betonového schodiště vždy originální, zatímco u celodřevěného se pracuje s počítačovým modelem, další náklady narůstají s vytvářením šablony pro schody a pochopitelně také s výběrem materiálu na obložení. Na druhou stranu, kdo je šikovný a pustí se do betonování a stavby schodů sám, může ušetřit až polovinu níže uváděné částky. Pro váhající uvádíme také výhody a nevýhody u obou typů schodišť.

***

CELODŘEVĚNÉ SAMONOSNÉ SCHODIŠTĚ

Výhody:

Vysoká estetická hodnota

Vyšší působivost vzdušné a lehké konstrukce

Použití pouze přírodních materiálů

Vyloučení mokrého procesu při stavbě schodiště

Rychlá montáž během jednoho dne

Větší variabilnost v provedení schodiště

Nižší celková cena

Nevýhody:

Během hrubé stavby je třeba řešit “provizorní” schodiště

BETONOVÉ SCHODIŠTĚ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM

Výhody:

Možnost používání schodiště již ve fázi hrubé stavby

Působí solidním, pevným dojmem

Možnost barevného sladění či naopak barevných kontrastů dřevěného obložení, podstupňů a interiéru

Nevýhody:

Je nutná výstavba betonového základu schodiště a s tím souvisejícího bednění

Mokrý proces výstavby

Prodlevy při dodržování technologického postupu – vysychání betonu

Časová náročnost je nejméně dvakrát delší než u samonosného schodiště

Celková vyšší cena za realizaci schodiště “na klíč”

NĚKOLIK DOBRÝCH RAD

Ať již budete do interiéru vybírat schodiště v jakémkoliv tvaru, provedení a materiálu, vybírejte v klidu a s rozvahou. Obraťte se na několik odborných firem, které se výrobou a montáží zabývají, prohlédněte si jejich prospekty a ukázky realizací. Vězte, že obecná pravidla pro výběr neexistují, záleží jen a jen na uživateli, jaké řešení zvolí. Mějte na paměti, že schodiště musí odpovídat charakteru interiéru – co se hodí do zámku, nehodí se na chatu. Vězměte v úvahu bezpečnost a fyzické schopnosti uživatelů – dětí, starých lidí a imobilních osob. Špatným rozhodnutím při volbě nevhodných rozměrů (výšky a délky stupňů, úzkým schodištěm, nevhodným madlem, průhledem pod sebe atd.) můžete způsobit každodenní starost některým uživatelům. Budete-li se však radit, diskutovat, přemýšlet a zvažovat varianty návrhu s odbornou firmou, nemůžete učinit špatné rozhodnutí. A budete-li pečliví a rozvážní, dojdete k takovému řešení, které bude lahodit oku i tělu při zdolávání výškových rozdílů. A můžete si být jisti, že se za život do vašich schodů nachodíte dost a dost!

CENOVÉ POROVNÁNÍ

* 2x lomené schodiště bez podstupňů s 3 bm galerie včetně montáže stojí 85 800 Kč.

* Betonové schodiště, jeho montáž a následné obložení dřevem přijde na 117 480 Kč. (Betonový základ z prefabrikovaných dílů přijde cca na 24 tis. Kč. Do hrubé stavby se můžou schody osadit pomocí jeřábu, což přijde zhruba na 7 tisíc Kč.) (Ceny schodů a dřevěného obložení jsou převzaty z aktuálního ceníku firmy SWN Moravia)

CO JE LEPŠÍ?