Auto v protisměru

Příčinou vjetí na dálnici v protisměru může být nepozornost, únava, jízda pod vlivem návykových látek či léků nebo špatný zdravotní stav řidiče. Svou roli může ale hrát i nedostatečné nebo matoucí dopravní značení či slepá důvěra pokynům navigace.

Někteří řidiči mohou takto po dálnici jet i úmyslně, například proto, že minuli výjezd nebo prchají před policejním vozidlem. Jsou zaznamenány případy, že takto jedou i ti, kteří takovou jízdu považují za ten správný adrenalin, ovšem nejsou vyloučeny ani sebevražedné úmysly.

Značka STOP – PROTISMĚR

V uplynulém období byly i u nás konečně instalovány značky, které mají ještě více upozornit řidiče na špatný nájezd na dálnici do protisměru. Značka STOP – PROTISMĚR má zvýraznit to, že řidič vjíždí nebo se dostává do protisměru v nájezdu na dálnici, což je jedna z nejnebezpečnějších situací, která se může na dálnici stát. Právě dálniční nájezdy jsou nejrizikovějším místem.

Jak se zachovat?

Řidič, který zjistí, že vjel na dálnici do protisměru, by především měl zachovat chladnou hlavu a rychle jednat, aby co nejvíce snížil nebezpečí plynoucí z takové situace pro ostatní. Okamžitě se musí pro protijedoucí řidiče „zviditelnit“. Tedy rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně musí s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici. Ihned nato musí o celém incidentu informovat policii a následně vyčkat do jejího příjezdu. Rozhodně se musí vyvarovat jakýchkoliv pokusů o otáčení se, couvání zpět k výjezdu apod. Řidič i případní jeho spolucestující musí na příjezd policistů vyčkat chráněni svodidly mimo těleso dálnice. A samozřejmě je potřeba, aby si celá posádka ještě před vystoupením z vozu oblékla reflexní vesty.

Systém detekuje vozidlo v protisměru

Na některých našich dálnicích existuje systém detekce vozidel jedoucích v protisměru. Ostatní řidiči tak mohou být díky varovnému systému neprodleně informováni nápisem na infotabulích v úseku před místem incidentu. Tito řidiči by měli zvýšit pozornost, snížit rychlost jízdy, nepředjíždět, zařadit se do pravého pruhu a zvětšit vzájemné odstupy. Pokud je to jen trochu možné, bude nejlepším řešením do odvolání nebezpečí vozidla jedoucího v protisměru vyčkat na nejbližším parkovišti. Řidiči, kteří potkají vozidlo jedoucí po dálnici v protisměru, by měli ihned informovat Policii ČR.
Ten, kdo vjede na dálnici do protisměru, musí počítat s tím, že tento delikt nelze projednat na místě jeho spáchání. Celá kauza bude postoupena příslušnému správnímu úřadu, který chybujícímu řidiči uloží pokutu, současně vysloví zákaz řízení a udělí trestné body. To v případě, že nedošlo k žádnému ohrožení ostatních účastníků silničního provozu či dokonce nehodě. V opačném případě může být tento čin kvalifikován jako nedbalostní trestný čin ublížení na zdraví či obecného ohrožení z nedbalosti. Zde už jsou postihy výrazně přísnější, za spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti či obecného ohrožení z nedbalosti může hrozit uvěznění až na deset let.

Co dělat, když se ocitnete v protisměru

  • Zastavte na krajnici
  • Zapněte varovné blinkry
  • Utečte za svodidla
  • Nezapomeňte na reflexní vesty
  • Volejte policii 158

Text: Jiří Svoboda
Foto: Archiv firem

Auto v protisměru