U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Aby v zimě neměli hlad

Kategorie: Dílna | Autor: Karel Štech

Krmítko je možné koupit, ale jednoduchou a otevřenou “budku” je určitě levnější vyrobit. U ní je však nutné neustálé doplňování zrní, což u “zazimované” chalupy nepřichází v úvahu. Nejefektivnější je jakýsi “automat na zrní”, který nevyžaduje žádné investice (jen na nákup zrní) a jeho konstrukce je v silách i těch méně zručných.

Výroba sama je jednoduchá, náročnější je vhodné umístění krmítka. Protože v zimních měsících mnoho ptáků pochytají u nevhodně umístěných krmítek kočky nebo kuny, je nutné tuto skutečnost při volbě instalace krmítka respektovat. Krmítko proto umístíme aspoň 150 cm od plotu a jiných vyvýšených míst a co nejdál od střech a větví stromů, odkud by mohly kočky ptáky ohrožovat.

Princip krmítka je jednoduchý: z lahve naplněné směsí zrní a obrácené hrdlem dolů se vysype vždy jen malé množství zrnek; jeho množství je dáno vzdáleností mezi hrdlem lahve a podložkou. Poté, co ptáci zrnka vyzobají, vysypou se další. PET lahev o obsahu 1,5 litru ptákům vystačí zhruba na měsíc (v případě, že krmítko objeví hrdličky nebo holubi, pak asi na dva dny). Pro zvlášť početná hejna ptactva lze namísto PET láhve použít vhodně (a stabilně!) upevněný plastový kanystr.

***

1 Na radu ornitologů byla směs zrní z obchodu s krmivem pro zvířata doplněna slunečnicí a lněným semínkem. Směs se nasype do prázdné a suché PET lahve

2 K desce stavební překližky o velikosti asi 20 x 30 cm se pomocí vrutů procházejících vyvrtanými otvory připevní dvě dřevěné tyčky

3 Aby nosná tyč netrpěla v zemi vlhkem, je vhodné použít stojan ze slunečníku. Měla by být umístěna v těžišti desky (kontrolujeme s napůl naplněnou lahví)

4 Pomocí drátu a případně i samolepicí pásky připevníme naplněnou a uzavřenou lahev k horní tyčce tak, aby víčko bylo asi 2 – 3 cm nad plochou

5 Nakonec se vyjme špalík, kterým bylo podloženo víčko lahve a který tak vymezoval výšku jejího hrdla nad plochou

6 Po vyšroubování víčka se z lahve vysype malé množství zrnek. Kopeček zrna zabrání tomu, aby se lahev vyprázdnila celá

***

NĚKOLIK ZKUŠENOSTÍ ZE STAVBY

1. Nosná tyč musí být tak dlouhá, aby na plošinu nevyskočila kočka (100 až 150 cm), a tak silná, aby ji nevyvrátil vítr. Horní tyč musí být natolik pevná, aby se vahou lahve nevyvracela.

2. Plošina stačí malá (20 x 30 cm), větší by mohl vyvracet vítr. Dolní tyč by měla být umístěna v těžišti desky (kontrolujeme se zpola naplněnou lahví).

3. Aby krmítko bylo stabilní, musí být nosná tyč zatlučena do půdy aspoň do hloubky 30 cm; ještě lepší je podstavec od zahradního slunečníku, který tyč i chrání před zemní vlhkostí.

4. Obě tyčky, horní i dolní, je vhodné před vlhkem chránit impregnací – například lazurovacím lakem.

5. Lahev postačí přivázat drátem; aby však vlastní vahou nesjížděla, musíme do horní tyčky přibít několik hřebíčků, nebo lahev zajistit samolepicí páskou.

6. Při upevňování lahve její zašroubované víčko podložíme dřevěným špalíkem o výšce 2 až 3 cm, který určí množství vysypaného zrní.

7. Aby vítr neodfoukával zrní, doporučuje se okolo plošiny vytvořit například z tenkých latěk jakýsi mantinel.

***

FOTO AUTOR

Jednoduché krmítko z PET lahve, umístěné kvůli kočkám v dostatečné vzdálenosti od plotů a stromů, nevyžaduje žádné investice a je hotové zhruba za hodinu

Aby v zimě neměli hlad