U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZASKLÍVÁNÍ OKEN

Kategorie: Dílna | Autor: fx

OPRAVUJEME

Při zimní návštěvě našeho venkovského obydlí můžeme být nemile překvapeni, když objevíme některé z oken rozbité. Příčin může být celá řada: nedostatečně zajištěné okenní křídlo, ulomená větev nebo shozené předměty vichrem, pokus o vloupání a často také nešetrné otvírání okna zkříženého vlhkem a mrazem. Na tyto možnosti bychom měli být připraveni, protože v některých místech neexistuje možnost dát okno zasklít a pak nezbývá nic jiného, než si poradit svépomocně. K zasklívání si opatříme sklo silné 3 mm, sklenářský tmel, trochu fermeže nebo fermežové barvy a zajišťovací drátky zvané štyfle, případně růžky nebo malé kolářské hřebíčky. Na vysekání starého tmelu a skla použijeme vysekávač nebo staré dláto a kladivo těžké asi 350 g. Je vhodné si vzít pracovní rukavice a ochranné brýle. K zasklívání potřebujeme ještě kolečkový – diamantový řezač skla, malé kladívko 150 g s ostrými hranami na příponky, úzký štěteček a tmelicí nebo zakulacený příborový nůž. Je dobré mít při ruce také úzkou špachtli a štípací či kombinované kleště.

1. Sklo budeme řezat na rovném stole pokrytém papírem. Rozměry skla musíme volit takové, aby mezi ním a polodrážkou okna byla mezera asi 2 mm. Pravítko tiskneme pevně na sklo. Na zbytku skla si zkusíme, zda řezací kolečko klouže hladce podél lišty. Kolečko máčíme před řezem do nafty nebo petroleje.

2. Jakmile provedeme řez, tabuli ihned rozlomíme přes podloženou lištu nebo přes rovnou hranu stolu. Není dobré otálet, protože pnutí skla rychle pomine a řez bychom museli opakovat. Z tmelu si připravíme provazce o průměru asi 6 mm na podtmelení.

3. Vnitřní povrch polodrážky přetřeme slabě fermeží nebo fermežovou barvou. Na zaschlou polodrážku naklademe provazce tmele, položíme na ně sklo a tabuli postupně přitlačujeme. Tmel přilne po celém obvodu ke sklu a vytvoří pro ně lože.

4. Sklo po celém obvodu zajistíme příponkami. K zatloukání použijeme malé kladívko 150 g, které vedeme po ploše skla a příponku přidržujeme, aby se nestočila pod rovinu skla. Vzniká tím nebezpečí prasknutí. Po obvodě pak klademe provazce tmele, které vyválíme do průměru 10-12 mm.

5. Pomocí zakulaceného nože zatlačujeme tmel pevně do polodrážky, aby bez mezer vyplnil prostor mezi sklem a polodrážkou. Přebytečný tmel vytlačený na okraj rámu a z podtmelení odřízneme. Nerovnosti na tmelu uhladíme lehce prstem.

6. Povrch tmelu necháme oschnout až dva týdny, aby se vytvořila ochranná povrchová vrstva. Teprve potom zatmelení natřeme, pokud je třeba, včetně celého okenního rámu. Nátěr tmelu by měl přesahovat na rám okna i na sklo o 2-3 mm, aby tmel byl nátěrem zcela uzavřen a zachoval si co nejdéle svoji pružnost.

ZASKLÍVÁNÍ OKEN