U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dopisy

Kategorie: Dopisy | Autor:

Milí čtenáfii, PIŠTE, MAILUJTE, FOŤTE!

Na vaše názory, nápady a tipy se stále těšíme. Nově jsme se ale rozhodli tuto stránku obohatit i o vaše obrázky. Abyste to neměli tak jednoduché, omezíme vaši foto-tvorbu tematickým okruhem, který vyhlásíme pro dva následující měsíce. Nejhezčí a nejzajímavější dopisy a obrázky uvefiejníme a jejich autorům pošleme dárek.

Nezapomeňte uvést svoji adresu, abychom vám dárek mohli poslat!

V pfiípadě uvefiejnění dopisů si redakce vyhrazuje právo vaše texty krátit. Téma pro č. 2: (posílejte do 11. 1. 2010)

Krása zimní krajiny

Téma pro č. 3: (posílejte do 8. 2. 2010)

Zimní sport a radovánky

Chatař chalupář, Táborská 5, 140 00 Praha 4 e-mail: chatar.chalupar@provolnycas.cz šéfredaktorka: martina.lzicarova@provolnycas.cz Ostatní kontakty najdete v tiráži.

Dopisy