Aby se energie neprodražila

Rubrika: Právo

Sdružení obrany spotřebitelů Praha a Středočeský kraj varuje před uzavíráním smluv, které slibují lacinější energie, lacinější připojení internetu apod.

Aby se energie neprodražila

Tito zprostředkovatelé sledují pouze svůj prospěch a své provize – výdělek za každou cenu. Ale spotřebitele to může stát hodně vydaných peněz místo úspor. Někteří spotřebitelé se nechali obelstít například zprostředkovatelem, který tvrdil, že je ze společnosti ČEZ, což se ukázalo jako lživé tvrzení. Podvedení nakonec museli platit podle nové smlouvy vyšší cenu a ještě třeba deaktivační poplatky. Z pohledu právní teorie sice jde o podvody ve smyslu trestního zákoníku, zejména, když tímto způsobem zprostředkovatel napálí větší množství klientů, ale jejich prokazatelnost je vždy velmi komplikovaná.

V oblasti energetiky se na území ČR mohou spotřebitelé poslední dobou těšit na všechny výhody plynoucí z konkurenčního soutěžení mezi subjekty. Volné soutěži jistě napomáhá fakt, že vlastní změna distributora energie je zdarma. Je však třeba vzít v úvahu smluvní podmínky jednotlivých dodavatelů. Smlouvy jsou podepisovány na dobu určitou a jejich vypovězení před jejím uplynutím bývá sankcionováno. Když totiž zprostředkovatel jedné ze společnosti láká na poplatky o pár korun nižší, řada spotřebitelů zapomene na tuto smluvní pokutu a změní dodavatele. Vedle desetikorunové úspory se jim brzy po eventuálním vypovězení ve schránce objeví složenka na uhrazení smluvní pokuty v řádu několika tisíc korun.

Podmínky odstoupení

Je třeba upozornit na skutečnost, že v dnešní době působí pouze tři velké společnosti, které distribuují a zároveň dodávají elektrickou energii. Jde o ČEZ, obstarávající oblasti mimo území hlavního města, kde neoperuje E. On, Pražskou energetiku, operující v Praze, a E. On operující v jižních Čechách a na jižní Moravě. Na trhu působí řada dalších společností, které jsou pouze dodavateli elektrické energie, takže stejně část plateb od jejich klientů končí v kapsách některého z výše uvedených kolosů.

Jelikož se cenové rozpětí nabídek liší i v jednotlivých regionech, doporučujeme před případnou změnou dodavatele prostudovat co možná nejvíce ceníků. Tuto práci může ušetřit kalkulátor uvedený na stránkách: http://www.srovnejenergie.cz/15-elektrina, po jehož správném vyplnění můžete najít pro danou domácnost tu nejlepší volbu. Jen je třeba dávat si pozor na to, na jakou dobu jsou výhodné ceny fixovány a jaké jsou podmínky odstoupení od smlouvy.

Čtěme pozorně smlouvy

Právní poradce sdružení Miroslav Huml dodává: „V rámci ochrany spotřebitele by vedle ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů mělo také docházet k posilování ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů. Zejména v souvislosti s nepřiměřeně vysokými smluvními pokutami, jež by očividně nekorespondovaly s újmou, která poskytovateli služby předčasným zrušením smlouvy vzniká. Agumentovat by se v této souvislosti dalo zejména dobrými mravy a povinností zajištění vyváženosti práv a povinností ve spotřebitelských smlouvách.

Jenže v dnešní době uplatňované sankční poplatky nedosahují takových výší, aby se spotřebitelé mohli spoléhat na to, že jim soudy dají za pravdu. Společnosti je nazývají obvykle deaktivačním poplatkem a mají ze své podstaty krýt ztrátu zisku, se kterým společnost mohla počítat. Z tohoto důvodu bych doporučil, aby si spotřebitelé v případě změny poskytovatele služby řádně pročetli obě smlouvy, a to jak smlouvu stávající (s tím, zda je možné odstoupit bez sankce), tak smlouvu novou. V nové smlouvě by měli sledovat zejména to, zda je skutečně o tolik výhodnější a zda jsou případné výhody garantovány po celou dobu platnosti této smlouvy“.

www.spotrebitel.net

TEXT: SDRUŽENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Aby se energie neprodražila