Aby nefoukalo okny a dveřmi

Stará okna i dveře sice dodávají mnoha domům tu správnou atmosféru, ale často netěsní. Pokud je nechcete měnit, existují pomůcky i metody pro jejich dodatečné utěsnění.

Tepelné ztráty skrze nedokonale doléhající okna či dveře mohou být značné a v mnoha domech se tyto netěsnosti v zimě či za větrného počasí mohou projevit i citelným táhnutím a závany chladného vzduchu.
Lze to řešit různými způsoby a zpravidla i svépomocí. Pokud si dodatečné utěsnění oken objednáte u odborné firmy, budou profesionálové zpravidla řešit netěsnosti vložením silikonového těsnění do drážky.

Těsnění do drážky

Mnozí lidé mají dosud v paměti, nebo dokonce přímo v oknech kdysi oblíbený kovotěs. Současné silikonové těsnění do drážky se mu v principu podobá. Instaluje se do drážek, které je potřeba vyfrézovat do okenního rámu nebo do křídla. Jde o práci náročnou na přesnost a vyžadující speciální nářadí, takže je lepší svěřit ji odborníkům. Frézky na dřevo jsou sice součástí výbavy mnoha domácích dílen, ale pro dobrou funkci těsnění je potřeba vyfrézovat drážku rovnou a v celé délce stejně hlubokou a širokou, což vyžaduje cvik.
Ve správně vyfrézované drážce drží silikonové těsnění v rámu nebo křídle, nevypadává a přesně vyplní mezeru o jakémkoliv rozměru. Firmy, které se montáží těsnění zabývají, frézují drážky do oken přímo na místě a díky frézkám s odsáváním jde o poměrně rychlou a čistou práci. Těsnění by mělo vydržet až dvacet let a uspořit až 25 procent nákladů na vytápění. Vyrábí se v průměrech od 4 do 12 milimetrů.

Pro nerovné spáry

Nejjednodušším svépomocným řešením je použití některého z mnoha samolepicích těsnění. U mnoha starých oken a dveří je ovšem zásadním problémem to, že spára, kterou profukuje a uniká teplo, je nestejnoměrná a žádné těsnění ji nedokáže dokonale vykrýt.
Existuje vyzkoušená metoda, díky které vytvoříte těsnění „na míru“ všem nestejnoměrným spárám na vašich oknech a dveřích. Potřebovat budete značkový neutrální silikon v kartuši (a výtlačnou pistoli) nebo v tubě, tenkou polyetylenovou fólii a trpělivost.
Z fólie si nastříhejte pásky v délce spár, které potřebujete utěsnit. Silikon naneste na rám (tzn. do míst, kam se křídlo okna nebo dveří dovírá) podobně, jako byste lepili těsnicí pásku.
Pak silikon opatrně překryjte proužky fólie tak, abyste vytvořili separační bariéru mezi dosud nevytvrzeným silikonem a křídlem okna či dveří, které pak opatrně dovírejte. Při úplném dovření by se měl silikon vytvarovat přesně podle rozměrů spáry a vyplnit všechna místa, kde okno či dveře nedoléhají do rámu.
Nechte čtyřiadvacet hodin zavřeno a teprve pak opatrně otevřete. Zhruba do deseti dnů silikon vytvrdne, po celou dobu vyzrávání otevírejte a zavírejte velmi obezřetně. Pokud se postup z jakéhokoli důvodu nepodaří nebo zůstanou prodyšná místa kvůli příliš malému množství silikonu, není problém vše zopakovat a nanést další vrstvu.

Samolepicí pásky

Pro standardní dodatečné utěsnění rámů dřevěných i plastových oken a dveřních zárubní existuje na trhu celá řada samolepicích těsnicích profilů. Pásky se prodávají v baleních o nejrůznějších délkách, jejich montáž je velmi snadná, ale je třeba dodržet doporučení výrobců, zejména zbavit jakýchkoli nečistot či nerovností povrch, na který pásku nalepujete.
Zamezit tepelným ztrátám skrze dolní část dveří lze i nalepením samolepicí lišty s kartáčkem, případně montáží nového prahu, který bude v dostatečné výšce doléhat na spodní hranu dveří.

Dobré rady

  • Nebraňte se ani použití tradičních těsnicích látkových polštářků či zábran proti průvanu, které se v zimě dávají na vnitřní parapety.
  • Vyzkoušíte-li metodu nanesení silikonu do spáry, používejte pouze značkové neutrální silikony, které nenaruší separační fólii.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Aby nefoukalo okny a dveřmi