Laboratorní testy

Ačkoliv odběry pro laboratorní testy obvykle představují pro pacienty malé nepohodlí, jejich výsledky lékařům rychle poskytnou mnoho cenných informací o zdravotním stavu pacienta a umožní jim včas nasadit účinnou léčbu.

Na krevní odběry se chodí většinou ráno, nalačno, a než se dostanete na řadu, pořádně vám kručí v břiše. Ale tyhle obyčejné laboratorní testy dokážou mnohé objasnit nebo doplnit neúplnou lékařskou diagnózu. Díky nim lze také odhalit i závažnější zdravotní komplikace dříve, než je pozdě. Screening se v dospělé populaci týká především rizikových faktorů aterosklerózy, diabetu a nejčastějších zhoubných novotvarů.

Běžná součást prevence

Při preventivních prohlídkách hraje důležitou roli právě laboratorní vyšetření, protože na jeho základě může lékař podchytit zdravotní rizika včas a začít s pacientem pracovat. Praktický lékař by měl první preventivní prohlídku provést u pacienta, který se k němu přihlásí po ukončení péče u svého lékaře pro děti a dorost. To by mělo být po ukončení 19 let věku. Laboratorní vyšetření zahrnuje vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a mělo by se opakovat ve věku 30, 40, 50 a 60 let. K tomu se přidává vyšetření glykemie, které se od 40 let provádí ve dvouletých intervalech. Včasné odhalení poruchy metabolismu lipidů umožní zahájit léčebná opatření.
A jaké další základní laboratorní testy vás čekají? Patří sem také stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u všech osob nad 50 let věku. Protože se stále častěji objevují zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku i u osob mladších než 50 let, uvažuje se o posunutí věkové hranice pro screening kolorektálního karcinomu na 40 let.
Pokud jde o moč, pomocí diagnostického papírku lze upozornit například na diabetes mellitus (nález glukózy v moči), onemocnění ledvin apod. Laboratorní vyšetření provádí praktický lékař buď přímo v ordinaci s okamžitým zobrazením výsledku (tam lze provést například orientační chemické vyšetření moči či vyšetření krevního cukru), nebo pošle vzorky do laboratoře.

Na základě laboratorních testů může lékař včas podchytit zdravotní rizika a začít léčbu

Nepodceňujte prevenci

Závažným problémem, se kterým se lékaři setkávají, je nedostatečná ukázněnost či malé zdravotní uvědomění. Procento těch, kteří se řádně účastní screeningu, je stále nedostatečné, i když se po zavedení adresného zvaní na vyšetření zvýšilo. Na druhou stranu máte jako pacient právo odmítnout nejen základní vyšetření, ale také léky, které vám případně lékař navrhne užívat.
Preventivní vyšetření a screeningové programy jsou u nás na vysoké úrovni, navíc se stále doplňují a upřesňují. Podrobnosti o screeningových programech najdete například na www.laboratornitesty.cz v sekci screening. Tam také najdete podrobné vysvětlení zkratek, s nimiž se na své žádance můžete setkat. Zjistíte, proč vám lékař jednotlivá vyšetření předepsal, jaké zdravotní problémy z nich může diagnostikovat a jaký způsob léčby může zvolit.
Nechat si udělat vyšetření bez toho, že byste přišli za svým praktickým lékařem, samozřejmě můžete, ale nejbezpečnější a nejlepší způsob, jak výsledek testu interpretovat, je přímo ve spolupráci s lékařem. Můžete se dohodnout s ním nebo se specialistou. Některé laboratoře nabízejí prostřednictvím svých lékařů i případnou konzultační činnost. Pacient by měl být před návštěvou odběrové místnosti seznámen také se spektrem vyšetření, které laboratoř nabízí. Některá specializovanější vyšetření se provádějí jen na určitých pracovištích.

Kde získat další informace

Často se stává, že pacient odchází z ordinace lékaře, aniž by výsledkům svých vyšetření úplně porozuměl, nebo by si rád zjistil více informací. Pro tyhle účely vznikl v roce 2001 mezinárodní zdravotnický portál LabTestOnline, česká verze se spustila v roce 2008, kde se pacienti dozví vše, co potřebují.
Na webovém portálu www.laboratornitesty.cz najdete odpovědi na nejrůznější otázky typu: Proč se nechat vyšetřit, jak se mám připravit na odběr, co se vyšetřuje, jak se vyšetření využije, co výsledek znamená. Své místo zde mají i nejčastěji kladené otázky včetně odkazu na zdroj v literatuře, poslouží vám i slovník pojmů, abyste například lépe porozuměli slovu onkogen, narkolepsie nebo kreatin. V sekci screening se dozvíte o testech, které napomáhají odhalit onemocnění v jejich časných a většinou léčitelných stadiích.
Pokud tedy jdete k lékaři s výsledky testů a varovně na vás bliká například zkratka TSH, podívejte se do sekce Seznam vyšetření, klikněte na TSH a rozbalí se vám velmi podrobné informace o tomto hormonu, jehož testování je první volbou pro posouzení činnosti štítné žlázy nebo příznaků její zvýšené či snížené funkce.

Orientační laboratorní vyšetření provádí praktický lékař buď přímo v ordinaci s okamžitým zobrazením výsledku, nebo vzorky pošle do laboratoře

Víte, že…

Základní laboratorní vyšetření v rámci preventivních prohlídek je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami, stejně jako standardní vyšetření při zdravotních obtížích. Častější vyšetření krevních lipidů se provádí i u všech osob se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, například u diabetiků, nemocných s hypertenzí či u nemocných, kde se onemocnění projevilo předčasně u příbuzných prvního stupně (u mužů před 55 lety a u žen před 65 lety).
Ceny neindikovaných laboratorních testů jsou pak velmi rozdílné. Základní biochemická vyšetření stojí v řádech desítek až stovek korun za test. Má-li někdo zájem o provedení například testů z oblasti infekční sérologie (HIV, žloutenky…), musí počítat s cenou v řádu stovek až tisíce korun, a pokud by chtěl někdo provést testy z oblasti lékařské genetiky (trombofilní mutace, určení otcovství atd.), tak se musí připravit na cenu řádově v několika stech až tisíců korun. Cena anonymního DNA testu otcovství je například 4 500 Kč, celiakie 400 Kč a podobně.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Laboratorní testy