Podvodné e-shopy se množí!


Po trestním oznámení na podvodné praktiky společnosti Aqmobil, která prodávala zboží přes internet, ale objednané a zaplacené však nerozesílala, varuje sdružení Spotřebitel net před dalšími e-shopy domaci-technika.eu a také e-shop 123obchod.eu.

S ohledem na množící se stížnosti chystá Spotřebitel net další trestní oznámení. Žádáme všechny podvedené spotřebitele, aby na internetovou adresu spotrebitel@spotrebitel.net zaslali základní údaje, tedy jméno, adresu, částku, kontakt, název zboží, cenu a číslo účtu, kam byly peníze odeslány. Tyto e-shopy (domaci-technika.eu a 123obchod.eu) jsou podvodné a finanční částky mohou být dost značné. Právní oddělení společnosti Spotřebitel net bude údaje o podvedených spotřebitelích shromažďovat k hromadnému trestnímu oznámení. Je to již čtvrté trestní oznámení, které chysta-jí. Budou všechny zainteresované informovat, jakmile v této věci nastane další vývoj.

Všechny spotřebitele upozorňujeme, že je možné ověřovat si tyto podvodné nákupy na webu http://www.oversito.cz/, se kterým Spotřebitel net úzce spolupracuje a informace si s ním vzájemně vyměňuje.

TEXT: MARIE VRÁBOLOVÁ, SPOTŘEBITEL NET


Komentáře

Napsat komentář


TIP!

STAVEBNÍ ZÁKON 2013
Stavební zákon byl novelizován velkou vládní novelou účinnou od 1. 1. 2013. Novela obsahuje 243 změnové body. Jejím cílem je urychlit, zjednodušit a zlevnit přípravu a povolování jednotlivých staveb. Rozšiřuje se tak např. výčet staveb, které nebudou vyžadovat územní rozhodnutí ani územní souhlas, významně je zjednodušen a zkrácen postup pořizování územních plánů, sjednocují se procesní postupy při ohlašování a kolaudování staveb, při povolování změny účelu užívání a odstranění staveb, je upraveno vydání certifikátu autorizovaného inspektora způsobem omezujícím možnosti zneužití. Všechny změněné části textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Publikace neobsahuje prováděcí vyhlášky, které se budou ve vazbě na novelu stavebního zákona k 1. 1. 2013 měnit; tyto vyhlášky budou známy až ke konci roku 2012.
Více informací na www.sta.sagit.cz.

Sagit, 96 stran, cena 59 Kč

Stavební zákon