Nevyžádané zásilky


Sdružení Spotřebitel net zaznamenalo mnoho stížností týkajících se nevyžádaných zásilek. Spotřebitelé jsou zpravidla telefonicky kontaktováni firmou, která nabízí zdarma určité zboží.

Souhlasí-li, je jim zasláno zboží, za jehož doručení musí zaplatit poštovné. Firma navíc tvrdí, že se tím zavázali k placenému odběru dalšího zboží, protože to má firma uvedeno v obchodních podmínkách. Pokud spotřebitel nezaplatí, je dlužná částka navyšována, dokonce je vyhrožováno exekucí. V uvedeném případě došlo k uzavření smlouvy darovací, za zboží tedy nelze požadovat jakoukouli platbu (ani poštovné). Firma navíc porušila ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele, protože předem neupozornila na případnou povinnost zaplatit poštovné.

Od darovací smlouvy lze podle zákona odstoupit pouze za výjimečných okolností. Firma po vás proto nemůže požadovat darované zboží zpět. Pokud se odvolává na své obchodní podmínky, nejsou pro vás závazné, protože jste se nimi (při telefonním rozhovoru) nemohli seznámit. Vyhrožuje-li firma zvyšováním dlužné částky či exekucí, nemusíte se zpravidla ničeho obávat. Exekuci musí ve většině případů předcházet soudní řízení, v němž byste se mohli účinně bránit.

spotrebitel.net


Komentáře

Napsat komentář


TIP!

Živnostenské podnikání, volný pohyb sluŽeb, podpora podnikání

Živnostenský zákon byl změněn dalšími pěti novelami. Řadou změn byly dotčeny obsahové náplně jednotlivých živností. Publikace obsahuje celkem 12 předpisů včetně zákona o živnostenských úřadech, o investičních pobídkách, o uznávání odborné kvalifikace, o volném pohybu služeb. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně. Více na www.zvn.sagit.cz.

Sagit, 256 stran, 99 Kč