Komín jako nový


Naši předkové při přikládání do kamen klapky neškrtili, a tak zplodiny rychle odcházely komínem. Současná úsporná topidla chladným kouřem komíny zanášejí a rozrušují jejich povrch.

Instalace keramické vložky Schiedel

Hlavním úkolem někdejších jednovrstvých zděných komínů byl odvod spalin, které v nich dosahovaly teploty 200 ˚C a více. Materiál kouřové cesty musel být tedy odolný vysokým teplotám. V minulých letech však došlo k výraznému zvýšení účinnosti tepelných spotřebičů. Úsporná topidla maximum tepla zužitkují, ale teplota spalin se tak snížila. Tím se změnily i nároky na vnitřní povrch komínů i na jejich průměr.

Jak renovovat komín?

Nejsnadnější je umístit do starého „průlezáku“ vložku. Práce se obejde bez bourání a je za jeden až dva dny hotova. Nejrozšířenějším materiálem, který se u nás ještě nedávno hodně používal při rekonstrukci komínů, byl hliník. Ten však špatně odolává agresivním kondenzátům, které povrch vymývají a rozrušují, a postupem času může dojít k proděravění vložky.

Vyplňování komína směsí Scancoat

Velmi bezpečné a vhodné pro všechny typy topidel jsou keramické vložky, jimž vlhkost ani agresivní kyseliny nemohou ublížit. Můžete volit mezi tradičním šamotem s tloušťkou stěn od 16 do 20 milimetrů a systémem Keranova od Schiedelu, kde se podařilo díky nové technologii, tzv. izostatickému lisování, tloušťku zredukovat na 7 – 11 mm. Výrobce na ně poskytuje až třicetiletou záruku.

Stejné služby, ovšem se zhruba desetiletou zárukou životnosti, nabízejí pevné vložky z nerezové oceli – AK, které jsou rovněž vhodné pro celé spektrum paliv.

Vložky do uhýbaných těles

Ani jedna z výše uvedených vložek se logicky nehodí do starých uhýbaných komínů. Proto výrobci přišli s flexibilní nerezovou vložkou, vhodnou stejně jako vložka pevná pro všechna topidla. V porovnání s hladkým kovem se však hůř čistí.

Vrchol vložky Furanflex po natlakování

Velmi kvalitní variantou pro uhýbané i jiné komíny je vložka Furanflex. Jde o měkkou hadici z umělé pryskyřice, zesílené skelnými vlákny. Po spuštění do komína se tvaruje pomocí kompresoru a následně vytvrdí párou. To umožňuje její použití i v jiných než kruhových komínech i tam, kde je třeba průduch převložkovat a kde stávající vložku nelze odstranit.

Komínová vložka Furanflex je stabilizována vnějším textilním pláštěm, který vymezuje její průřez i v případě, kdy je komínový průduch větší než požadovaný průřez komínové vložky, nebo pokud jsou v průduchu kapsy či narušené komínové mezipřepážky. Komínová vložka je po celé výšce souvislá. Vnitřní povrch této vložky je hladký a její tepelný odpor napomáhá úspornému provozu kotlů. Hlavní devizou vložky je naprostá chemická odolnost, a tedy prakticky neomezená životnost.

Vložka Furanflex před natlakováním

Pro úplnost zmiňme i speciální flexibilní vložku z umělé hmoty PVDF, které se však hodí jen pro odkouření plynových a olejových topidel.

Oprava porušených stěn

Renovace komína klasickou zedničinou je velmi pracná. V porovnání s instalací vložek je sice levnější, ale trvanlivost takového komína při použití moderního topidla není dlouhá. Loni se však v ČR objevila nová technologie renovace zděných komínů (pro kamna na pevná paliva) od dánské firmy Scancore.

„Do komína, očištěného pomocí ohebné hřídele s řetězovou hlavou, se spustí ucpávka spojená s kompresorem. Po jejím natlakování se do průduchu vlévá speciální směs se skelnými vlákny (Scancoat), která se pomocí ucpávky tahem tlakově zapravuje do vnitřních spár komína,“ vysvětluje ing. Zdeněk Hradecký, který má s touto alternativou vložkování zkušenosti. „Postup se minimálně dvakrát opakuje, aby se spáry uvnitř komína spolehlivě utěsnily.“ Tato metoda je čistší, šetrnější ke komínu a především úspornější než frézování a vložkování nerezovou vložkou.

www.schiedel.cz, www.kominy-scancore.cz, www.kominy1.cz, www.furanflex.com, www.eko-kominy.cz, www.kominy-prodej.cz

Text Marie Rubešová, foto archiv firem


Komentáře

Napsat komentář


Kdy vyvložkovat komín?

  •   Komínový průduch neodpovídá platným předpisům
  •   Přecházíme na jiný druh paliva
  •   Tah komína je špatný
  •   Kondenzát proniká do stěn komínového tělesa
  •   V místnosti je cíti zápach spalin

 

Nezapomeňte

Vložkování komína je podmíněno dostatečnou velikostí stávajícího průduchu, protože vyvložkováním se jeho průměr zmenší. Průduch se dá zvětšit vyfrézováním komínovou frézou, která pracuje pomocí vzduchové turbíny na principu odstředivé síly. Lze tak bez sekání nebo bourání zvětšit průměr rovného i uhýbaného komínového průduchu od 100 do 350 mm.