Co s poškozenými bankovkami?


Peněženka každého z nás někdy nejspíš obsahovala roztrženou nebo počmáranou bankovku. Víte ovšem, kdy s ní ještě můžete zaplatit a kdy už za ni nedostanete náhradu ani od banky?

Bankovky i mince se časem opotřebí nebo jim k tomu někdo pomůže. Jestli vám budou v obchodě takovou bankovkou vracet, můžete ji odmítnout a požadovat jinou. Problém můžete mít v případě, kdy si poškozené bankovky nevšimnete a platidlo přijmete. To pak od vás nemusí jiný obchodník přijmout. Co s tím? Vše záleží na tom, jak je bankovka poškozená. Podle míry opotřebení dělíme bankovky do tří kategorií na opotřebené oběhem, běžně poškozené a nestandardně poškozené.

Opotřebenými a mírně poškozenými můžete platit

S opotřebovanými bankovkami se v běžném životě setkáváme nejčastěji. Mohou být pomačkané, zašpiněné anebo jim může chybět malá část, jako je růžek (do 2 cm od okraje). V takových případech můžete bankovkami běžně platit. Bankovka bez růžku je považována za celou, a tak vám ji může vrátit i obchodník, pomačkané a zašpiněné ale již do oběhu nevrací. Podobně tomu bude u běžně poškozených bankovek, které jsou natržené, přetržené, je v nich dírka nebo jsou popsané, pomalované. Pokud je bankovka popsaná nebo pomalovaná pouze na líci či na rubu, tedy jen z jedné strany, nevadí to, a v obchodě s ní můžete zaplatit. Jestli vám ale bude takto poškozenou bankovku vracet obchodník, můžete ji odmítnout.
Je situace, kdy vaši platbu může odmítnout i pokladní v obchodě, a tou je placení necelou bankovkou, které chybí v případě růžku více než 2 centimetry. V této chvíli nebudete mít jinou možnost než se obrátit na banku. Ale ne za všechny necelé bankovky dostanete náhradu, náhrada se poskytuje pouze za necelé bankovky o ploše větší než 50 %.
„Za necelou bankovku, která má méně než polovinu plochy, již nedostanete nic,“ komentuje Pavla Hávová, tisková mluvčí ČSOB.

S více poškozenými bankovkami musíte do banky

Dostane-li se vám do ruky papírové platidlo, které má víc než dva kusy, je ohořelé, popsané z obou stran nebo má nečitelné obrazce, jedná se o tzv. nestandardně poškozenou bankovku. Ve stejné kategorii jsou také bankovky ušpiněné biologickým materiálem, jako jsou tělní tekutiny.
Pro ty platí speciální pravidla a v bance je vždy zadrží bez náhrady a předají do České národní banky; předložitel má právo požádat o náhradu škody ČNB, která posoudí míru poškození a rozhodne o náhradě.
„V praxi se nejčastěji potkáte s bankovkami natrženými či zcela roztrženými. Natrženou bankovku můžete v obchodě či restauraci odmítnout – na rozdíl od obchodníka. Ten by ji po přijetí již neměl vracet do oběhu. Nezřídka se stává, že si zapomenete peníze v kapse u kalhot, které putují do pračky. Pokud je po vyprání na bankovce rozeznatelný obrazec a ochranné prvky – lze tedy ověřit její pravost, pak obchodník bankovku musí přijmout, ale zpět do oběhu ji opět nevrací. Vy naopak takovou bankovku přijímat nemusíte,“ vysvětluje Pavla Hávová z ČSOB.

Máte více než 50 mincí?

Zvlášť při ranním nákupu v menší samoobsluze se vám při placení může stát, že vám prodavačka odmítne vyšší bankovku s odůvodněním, že nemá drobné. Jak se v tomto případě zachovat? Má na to právo? Není to tak úplně jednoznačné. Zákon jí totiž neukládá přímo povinnost mít drobné, ale zároveň říká, že každý (tedy vy i ona) musí přijmout bankovky bez omezení. Jde tedy zejména o zájem obou stran na uskutečnění obchodu. Pokud vám to tedy nebude dělat problém a o snídani budete stát, můžete jít vedle do trafiky bankovku rozměnit.
Jiný případ nastává při platbě mincemi. Pokud doma rozbijete prasátko a vyrazíte na nákupy, počítejte s tím, že vás obchodník může odmítnout, pokud tedy zrovna nepotřebuje drobné. Podle zákona o oběhu bankovek a mincí může totiž každý (kromě ČNB a úvěrových institucí) odmítnout platbu více než padesáti mincemi v jedné platbě.

http://www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/poskozene_bankovky/index.html

TEXT: JIŘINA MALÁ
FOTO: SHUTTERSTOCK


Komentáře

Napsat komentář


Nejčastější druhy poškození bankovek

  • Proděravělá bankovka – můžete její přijetí odmítnout, stejně tak i obchodník, banka posoudí způsob poškození a případně vymění za nepoškozenou.
  • Ohořelá bankovka – pokud nedojde ke zmenšení od obvodu ke středu (je propálená), můžete její přijetí odmítnout. Obchodník ji přijímá, ale nevrací do oběhu, banka posoudí způsob poškození a případně vymění za nepoškozenou.
  • Zetlelá bankovka – spadá vždy do kategorie nestandardně poškozených bankovek. Banka ji zadrží a předá České národní bance. Popsaná bankovka z jedné strany – můžete její přijetí odmítnout. Obchodník ji přijímá, ale nevrací do oběhu; pokud je bankovka popsaná z obou stran, banka ji zadrží bez náhrady a předá ČNB.
  • Pomalovaná bankovka – platí to samé, co pro popsanou.
  • Obarvená bankovka – pokud je obarvení průhledné, můžete její přijetí odmítnout. Obchodník ji přijímá, ale nevrací do oběhu.
  • Vypraná bankovka – pokud je rozeznatelný obrazec a některé ochranné prvky a tudíž lze ověřit její pravost, můžete ji odmítnout. Obchodník ji přijímá, ale nevrací do oběhu.
  • Natržená bankovka – můžete ji odmítnout. Obchodník ji přijímá, ale nevrací do oběhu.

Kde poškozenou bankovku vyměníte?

V kterékoliv bance nebo přímo v České národní bance a v jejích pobočkách. Pokud si jdete vyměnit jednu nebo několik kusů bankovek, které jsou například natržené, roztržené, popsané, vyprané apod., banka by poplatek účtovat neměla. V případě, že vám chybí kus bankovky, je vám poskytnuta náhrada vypočítaná podle speciální mřížky. Podle ní se určí, zda je torzo větší než 25 %, 50 %, respektive 75 % původní plochy bankovky.