U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Zpívající FONTÁNY

Kategorie: Kouzlo zahrady 2006 – vodní zahrady | Autor: zi

Můžeme se jen domýšlet, kde poprvé vznikla umělá vodní zahrada. Víme, že s vodou si “hráli” ve starověkém Egyptě, Persii, Indii, Číně, Japonsku… Zato u fontán jdeme najisto – ty první byly dílem starých Řeků a Římanů.

Za Alexandra Velikého vznikla spousta důmyslných akvaduktů a vodních systémů, které obsahovaly jednoduché fontány a vodní varhany. Římané si přímo libovali v zahradách s jezírky, kanály, kaskádami. Doplňovaly je nádoby se sochami, jimiž procházela voda a vytvářela vodní paprsky či pramínky.

   Dnes může mít fontánu či vodotrysk každý, kdo má kousek zahrádky. Na trhu je nabídka nejrůznějších tvarů a forem, stačí zvážit, zda se právě k nám bude hodit mohutný tryskající gejzír, anebo jen křehký paprsek vody. Moderním, pravidelně uspořádaným zahradám takový prvek dokonce prospívá, jen mu nesmíme zapomenout dát dost prostoru, aby mohl vyniknout.

***

Několik tipů

* Fontána ozdobená sochou může tvořit architektonické jádro zahrady. Zvláště v zimě, když jsou větve stromů holé, bude upoutávat pozornost.

* Fontána zabudovaná do zdi (tzv. chrlič) vynikne na rozcestí ve tvaru “T” nebo na konci cesty. Jakmile cesta v zahradě nikam nevede, nemáme důvod po ní jít. Umístíme-li tam chrlič, situace se razantně změní.

* Nasvícením vody po setmění dosáhneme působivé atmosféry a použitím barevných filtrů ji můžeme ještě zvýraznit. Nezapomeňte ale, že “někdy méně je více”.

Popisy k obrázkům

Instalaci této sady s čerpadlem z produkce Gardeny zvládne každý

Autor fotografií: FOTO GARDENA

Zpívající FONTÁNY