Získejte dotaci, ale i spolehlivý zdroj tepla

12. srpna se otevře první výzva k programu Nová zelená úsporám. Hlavním směrem je podporovat úspory energie snížením tepelných ztrát, tedy zlepšení obálky budovy a u novostaveb stavební konstrukce zaručující velmi malou spotřebu energie.
Profitovat z něho budou kromě příjemců dotace firmy ve stavebnictví, strojírenství a dalších oborech. Nová zelená úsporám 2013 navíc pružně reaguje na situaci v povodněmi zasažených oblastech. Dotační program nabídne majitelům rodinných domů možnost získání státní podpory na pořízení zdroje na biomasu, plynového kotle, solárně-termických systémů či tepelného čerpadla.

 

Podpora instalace tepelného čerpadla nebo solárního systému je vázána na projektované  nebo již dříve provedené zateplení a současně výměnu kotle na tuhá paliva. Investor si v případě tepelného čerpadla musí vybrat z výrobků, které jsou v Seznamu výrobků a technologií (SVT), vedeném Státním fondem životního prostředí. Ale  v jeho rámci je důležité vybírat podle kvality. „Kvalitní tepelné čerpadlo má značku Q (Qualiy Label) Evropské asociace výrobců tepelných čerpadel (EHPA). Tento systém dobrovolného posuzování kvality zavedla EHPA zejména pod tlakem dovozu nekvalitních přístrojů, nejčastěji ze zemí mimo Evropskou unii“, říká Václav Helebrant ze společnosti Stiebel Eltron, která tepelná čerpadla vyrábí.
Při použití nekvalitního a obvykle levného tepelného čerpadla se může majitel dočkat nepříjemného překvapení při kontrole ze strany SFŽP. Fond totiž kontroluje namátkově jednotlivé instalace, na které přispěl v rámci Zelených úspor. Pokud stroj nevyhovuje požadavkům, žádá obvykle vrácení dotace.

TEXT: REDAKCE
FOTO: STIEBEL ELTRON

Získejte dotaci, ale i spolehlivý zdroj tepla