U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Což ostříhat sousedovy túje?

Kategorie: Právo | Autor: Mgr. Barbora Trsková

* Soused si vysázel dvanáct tújí pouhých 50 cm od mého plotu z pletiva. Při odvolání na obecní úřad nám bylo sděleno, že obec nemá v sousedských záležitostech nařizovací pravomoci. Nepřesází-li soused na upozornění obce keře dobrovolně, budeme se muset obrátit na Okresní soud se žalobou. Majitel tújí sdělil na obecní úřad, že v případě potřeby opravit plot túje sváže, odkloní a pak je zase vrátí zpět. Přece není možné takto ničit plot, dokonce s vědomím obecního úřadu. Pletivo není laciné.

(K. H., Křižanov)

Zákonem není dána vzdálenost od hranice pozemku (plotu), ve které je možné na sousedním pozemku vysazovat rostliny. Dle mého názoru je vzdálenost 50 cm zcela dostačující, záleží však samozřejmě na tom, o jaký druh tújí se jedná. Váš soused rozhodně neporušil žádné zákonné ustanovení, neboť užívá své vlastnictví v souladu s ust. § 123 občanského zákoníku. Pokud jste však vlastníkem plotu vy a cítíte, že vaše vlastnické právo je ohroženo, dává vám zákon několik možností, jak své vlastnické právo chránit. S ohledem na to, že s vlastnictvím plotu máte i povinnost plot udržovat, máte také právo v souvislosti s jeho údržbou a opravami vstoupit na sousedův pozemek. Podle ust. § 127 občanského zákoníku jsou vlastníci sousedících pozemků povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba a obhospodařování sousedících pozemků a staveb. V tomto případě je návrh vašeho souseda, že pokud se bude plot opravovat túje odkloní, zcela v souladu s tímto ustanovením.Dalším problémem ve vaší věci je prorůstání či přerůstání tújí skrz či přes plot. Jeho řešení není příliš složité, neboť túje se dají zcela jistě stříhat. Pokud tedy větve tújí tlačí na váš plot, můžete souseda požádat o jejich ostříhání, popřípadě za využití ustanovení § 6 občanského zákoníku můžete větve ostříhat sám. Toto ustanovení občanského zákoníku totiž dává možnost v případě, že hrozí bezprostředně neoprávněný zásah do vlastnického práva tomu, kdo je takto ohrožen, tento zásah sám odvrátit. Dále můžete v této věci postupovat podle ust. § 5 občanského zákoníku. Není totiž pravdou, že správní orgány nemají pravomoci v sousedských vztazích. Naopak dle tohoto ustanovení se lze, došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Orgán státní správy by měl postupovat podle správního řádu (z. č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a podle § 32 cit. zák. provést skutková šetření zaměřená na zjištění posledního pokojného výkonu vlastnického práva, zda došlo k zásahu do tohoto výkonu a zda zásah splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 5 občanského zákoníku, tedy zda došlo ke zřejmému zásahu do pokojného stavu. Poslední možností je vámi zmiňovaná soudní cesta; můžete se obrátit na příslušný soud (dle místa, kde se nachází nemovitost) se žalobou, kterou se budete domáhat stanovení povinnosti vašemu sousedovi odstranit túje.Pokud se tedy rozhodnete řešit vaši záležitost prostřednictvím správního orgánu či soudu, bylo by vhodné se poradit s někým, kdo bude znát místní situaci.

Což ostříhat sousedovy túje?