U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Záruku není možné omezovat

Kategorie: Volný čas | Autor: Mgr. Tomáš Pelikán

Na jaře loňského roku jsme koupili zahradní bazén a společně s ním i pískovou filtraci. Po necelých čtyřech měsících provozu přestalo čerpadlo filtrace fungovat. Technik firmy je rozebral a zjistil, že se do čerpacího mechanizmu nasál písek. Protože ani po vyčištění čerpadlo nefungovalo, odmontoval je, odvezl do servisního střediska a vyzval mě, abych se tam též dostavil k podpisu zakázkového listu. Technik mi sdělil, že pokud se v mechanizmu čerpadla objeví písek, záruka zaniká. Čerpadlo bylo ovšem užíváno výhradně k účelu, ke kterému jsem jej koupil, tedy k filtrování bazénové vody

a odsávání kalů ze dna pomocí odsávací hubice, dodané rovněž s bazénem. V návodu není ani slovo o tom, že čerpadlo nesmí nasát zrnka písku, která ostatně považuji za celkem obvyklou součást kalů při zahradním provozu.

Firma byla sice ochotna čerpadlo opravit, ovšem ne v rámci záruky, ale pouze jako běžnou placenou opravu s předběžným odhadem ceny 800 Kč. Protože jsem chtěl bazén opět co nejdříve provozovat, rozhodl jsem se tuto částku oželet

a podepsal jsem zakázkový list na běžnou opravu s touto cenou. Několik dnů před datem vyzvednutí však telefonoval technik firmy a upozornil mě, že oprava bude stát 1400 Kč a ptal se, zda ji tedy mají provést. Obracím se tedy na vás nyní s několika otázkami: 1. Měla společnost právo odmítnout záruční opravu, i když zboží bylo užíváno výhradně v souladu s návodem a k účelu, k jakému bylo zakoupeno? 2. Pokud nejednali v souladu se zákonem, mám ještě možnost nějaké obrany, když už jsem podepsal zakázkový list na placenou opravu? 3. A jak bych měl teď vůbec postupovat? Nezanikne mi právo na další záruční opravy tím, že byla provedena “nezáruční” oprava? (J. K., Pardubice)

Žádný právní předpis neumožňuje zákonnou záruku jakýmkoli způsobem omezovat či podmiňovat, a to ani dohodou, natož jednostrannými prohlášeními v záručním listu. Výslovně to vylučuje i ustanovení § 55 odst. 1 občanského zákoníku, které zakazuje jakoukoli odchylku od zákona v neprospěch spotřebitele. Ve smyslu ustanovení § 56 odst. 3 písm. b) obč. zák. pak výslovně není možné právo spotřebitele z odpovědnosti za vady ani dohodou jakkoli omezit,

a proto ani prodávající sám není oprávněn vázat reklamaci na splnění jakýchkoli podmínek.

Pakliže je čerpadlo určeno k čištění vody v bazénu a prodávající vás při prodeji neupozornil na to, že se do něj nesmí nasát písek (přičemž takové upozornění by prodávající musel být schopen prokázat!), nemůže se prodávající zbavit odpovědnosti za vady prohlášením, že jestliže se do čerpadla dostanou nečistoty jakéhokoliv druhu, zbavuje ho to odpovědnosti za vady. Nejste proto povinen opravu hradit.

Prodávající je odpovědný za vady věci po celou zákonnou záruční dobu, tedy 24 měsíců. Žádná oprava (byť mimo záruku) ji neomezuje, pakliže se vyskytne vada, která nebyla danou opravou přímo způsobena. Na uplatňovanou praxi prodávajícího je vhodné upozornit Českou obchodní inspekci.

O autorovi| Mgr. Tomáš Pelikán člen Spotřebitelského poradenského

a informačního servisu

Záruku není možné omezovat