Zápraží si zaslouží pozornost

Zápraží u chalupy nabízí skvělou možnost přirozeného přechodu mezi životem uvnitř a venku. Ochrání vás před sluncem i deštěm a zpravidla nevyžaduje náročné stavební úpravy.

V okouzlení módou teras či posezení pod pergolami spousta lidí přehlíží skryté kouzlo zápraží, které k tradičním venkovským domům a chalupám neoddělitelně patří. A jak už to na venkově dříve bývalo, nepatřila tato součást staveb k místům budovaným za účelem pohodlí a odpočinku. Zápraží mělo pro život v domě s hospodářstvím velmi praktický význam. Chcete-li v současné době přemýšlet o jeho obnovení či lepším využití, můžete se lecčím z minulosti inspirovat.

Respektujte tradice

Zápraží je obvykle dlážděný či jinak zpevněný chodník nebo pás pozemku o šířce jednoho až dvou metrů podél vstupní boční stěny domu. Důležité je, že bývá shora kryté střechou, která ho tak alespoň částečně chrání před deštěm a slunečním žárem. Jeho dláždění je nebo bývalo často protaženo až k hospodářským budovám. Někdy tvoří i přirozenou zpevněnou komunikační osu mezi brankou zvenčí do dvora a vchodem do objektu.
V některých oblastech se střešní krytí zápraží dokonce podpíralo dřevěnými, zděnými nebo kamennými sloupy, což je velmi dekorativní. A existují i tzv. pavlačová zápraží, která bývala od dvora oddělena zábradlím.
To vše je dobrý základ k využití prostoru zápraží i dnes, když už není prvotně určeno například k praní, sušení cibulovin nebo kukuřice či odkládání holínek umazaných z chléva. V řadě případů je možné ho o něco rozšířit a někdy lze i prodloužit střechu, která ho kryje. Je však důležité mít stále na paměti, že zvláště u architektonicky cenných stylových chalup musíte při úpravách postupovat citlivě a nenarušit přirozenou harmonii domu.
Je-li však zápraží tvořeno jen mírně vyvýšenou plochou, dlážděnou kameny, nabízí se možnost rozšíření vydlážděné plochy a vybudování prostoru, který už se více blíží obytné terase. Někdy se dá na chodník kolem domu navázat i dřevěnou terasou, případně plochu zvětšit i za cenu vybudování schodu mezi zápražím a další částí zpevněného pozemku.

Pěkný příklad inspirace tradičním pavlačovým zápražím včetně dobře vyřešené plochy zamezující odstřikování dešťové vody na zídku

Pozor na beton

Navázat na původní dlažbu stejným typem materiálu je vždy dobré a v každém případně buďte velmi obezřetní, pokud jde o beton. Například nahrazení kamenné dlažby v pískovém či hliněném loži jakoukoli dlažbou na vybetonovanou plochu může být sice praktické řešení, ale je potřeba nenarušit přirozené drenážní či odvětrávací systémy u základů chalupy a nevytvořit nežádoucí kontakt betonu, například s dřevěnými trámy roubeného domu nebo s hliněnou stěnou na kamenných základech.
Pokud zápraží obnovujete nebo budujete u stěny, kde žádná souvislá zpevněná plocha nebyla, platí podobná pravidla: jakékoli navázání vybetonované plochy na stávající základy či obvodové stěny domu musí být provedeno včetně hydroizolací a potřebného vyspádování, které zamezí zatékání srážkové vody do základů v případě, že se nebude moci přirozeně vsakovat do půdy.
Opravujete-li zvýšené kamenné zápraží, které bylo vyskládáno z kamenů na sucho, také se pokud možno vyhněte jakémukoli spárování či vyplňování případných dutin betonem. Vždy je možné i s tím nejjednodušším nářadím přizpůsobit velikost i tvar chybějících kamenů, případně celou opěrnou zídku a dlažbu přeskládat. Bude to vypadat dobře a autenticky a vyhnete se neustálému vypadávání a opravování betonu z dodatečně vyplněných spár.
Chcete-li vyvýšené zápraží skutečně vyzdít na maltu, například pro jeho větší stabilitu a vodotěsnost, udělejte to důkladně. Ideální je postavit ho prostě znovu, protože zídka z kamenů spojovaných maltou, se chová jinak než kameny, které jsou pouze na sucho vyskládané. Vyzděné zápraží může vypadat skvěle a sloužit lépe než to původní, ale je třeba ho přestavět skutečně „z gruntu“ s odpovídajícími základy a už zmíněným bezchybným navázáním na obvodové zdivo domu. Nebo – pokud je to možné – udělejte hydroizolaci a případné dodatečné zateplení domovních základů a oddělte zápraží od domu drenáží po celém obvodu stěny. Ta může být krytá, například kamenivem stejného druhu jako je kámen použitý k vydláždění či stavbě zídky zápraží.

Řešení zápraží jako kaskády se nabízí u chalup stavěných do svahu. Je určitě praktičtější než krátké schodové stupně

Navážka a voda

Problémy může dělat i zdánlivě jednoduché zvětšení plochy zápraží, pokud je pozemek rovný a vy se rozhodnete rozšířit ho z boku například o další metr. Zvláště v menších venkovských chalupách s uzavřenými dvory totiž na chodník kolem domu často bezprostředně navazoval výběh pro drůbež nebo dokonce hnojiště se suchým záchodem. A zatímco domovní ochoz je za desítky let používání stabilní, další kus pozemku může být pouze navážka nebo i podmáčená zatravněná plocha.
Má-li tedy nová část zpevněné plochy dokonale navázat na tu stávající a vytvořit jednolitý celek bez nebezpečí případného sedání a praskání, je nutné před dlážděním na sucho i před případným betonováním provést obvyklé terénní úpravy typu skrývky zeminy, vytvoření podsypu z kameniny nebo recyklátu, zhutnění podkladu a v případě nutnosti i odvodnění pozemku pomocí drenážního systému.
Pokud směrem od domu pozemek dramaticky klesá a vy chcete i přesto rozšířit plochu zápraží, nezbyde, než vytvořit opěrnou zídku na betonovém základu a dorovnat plochu navážkou. To už může být poměrně náročná stavba, takže stojí za zvážení, zda není vhodnější získat zvětšený exteriérový obytný prostor například vybudováním dřevěné terasy na pilotech.

Dobré rady

  • U nově pokládané dlažby zápraží je nutné zajistit bezchybné navázání na obvodové zdivo a zamezit případnému zatékání dešťové vody do základů.
  • Pokud je plocha kolem domu vydlážděna například kameny na sucho, které dobře slouží, je vždy lepší je zachovat, doplnit a opravit než tento povrch čímkoli nahrazovat. Terén pod kameny bývá po letech používání dostatečně stabilní a zhutněný.

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek, Jaroslav Hejzlar, Martina Lžičařová, Ivan Poltavec, Zdeněk Roller, Marie Rubešová, Pavel Veselý a Petr Živný

Zápraží si zaslouží pozornost