Zakládáme kompost

Správně založený a udržovaný kompost je zásobárnou kvalitního humusu, nenahraditelné složky půdy, bez níž rostliny neprospívají. Stačí dodržet několik zásad a humus můžeme mít stále po ruce.
Formu kompostu volíme buď volnou, kdy bioodpad budeme vrstvit na hromadu, nebo dáme pro větší efektivitu i estetičnost přednost dřevěným boxům s více komorami, které umožní oddělit jednotlivé fáze zpracování kompostu a pohodlněji jej přehazovat. Při menším objemu odpadu můžeme zvolit i jednokomorový plastový kontejner. K umístění volíme stinný a dobře odvětrávaný kout zahrady.

Zrající kompost nesmí být přemokřený ani přesušený

Kompost krok za krokem

  1.  První vrstvu, kterou položíme přímo na zem, vytvoříme ze zkrácených silnějších větví, čímž kompostu zajistíme přívod vzduchu a odtok přebytečné vody.
  2. Další kompostovaný materiál již mícháme tak, aby obsahoval suché i vlhké složky. Čím je skladba různorodější, tím kvalitnější bude humus.
  3. Zahájení rozkladného procesu urychlíme, když do nového kompostu zapravíme zralý kompost.
  4. Pro zkvalitnění humusu průběžně přidáváme vrstvu zeminy, aby se vznikající organická hmota navázala na jílovité minerály.
  5. Díky vysoké aktivitě mikroorganismů dochází po několika dnech k tzv. hygienizaci kompostu, během níž jsou zničena semena plevelů a zárodky chorob. Důkazem probíhajícího procesu je vystoupání teploty uvnitř kompostu nad 50° C. Jak proces utichá, teplota pozvolna klesá.
  6.  Zhruba jednou za dva měsíce slehlý kompost přehodíme a promícháme, abychom obnovili přívod vzduchu.
  7. Pro zrání kompostu je důležitá správná vlhkost. Z kompostovaného materiálu nesmí po zmačknutí vytékat voda, nesmí se ani drolit. Příliš vlhký přehodíme a přimícháme suchý odpad, v opačném případě ho provlhčíme dešťovou vodou.
  8. Vyzrálý kompost budeme moci odebírat za půl roku až rok v závislosti na podmínkách rozkladného procesu.

Když se řekne

Humus

Jedná se o pórovitou hmotu, která vzniká rozkladnými procesy organických zbytků, v kompostu pak z bioodpadu. Má schopnost zadržovat vodu, vyrovnávat pH, vázat na sebe organické a minerální látky a postupně je rostlinám uvolňovat. Zvyšuje kyprost a soudržnost půdy, optimalizuje její mikrobiální osídlení, čímž brání erozi.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Zakládáme kompost